Ster training

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 3, Groep 4
Onderwerp
Weerbaarheid
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Ieder kind is anders… je herkent de druktemakers, de verbinders en de zorgzame types meteen. Sommige kinderen gun je meer zelfvertrouwen en geloof in hun eigen kunnen. Deze kinderen vinden weinig aansluiting, of zijn onzeker over hun eigen kunnen. Soms overschreeuwen ze zichzelf, maar vaker wachten ze af of iemand met ze komt spelen. Ze denken negatief over zichzelf en worden daardoor verdrietig, bang of boos. Deze training is geschikt voor kinderen die meer kwaliteiten in zichzelf willen ontdekken en wat meer zelfvertrouwen zouden kunnen gebruiken. 


Opbouw 

In de STER-training gaan de deelnemers op zoek naar eigen kwaliteiten en krachten. We doen dit door verschillende ontspanningsoefeningen, beweging en creatieve opdrachten. We leren over zes verschillende gedragsrollen die je kunt aannemen en we gebruiken dieren als metafoor om deze rollen te bespreken. Door te oefenen met de verschillende gedragsrollen leren de deelnemers dat zij ook op andere manieren kunnen reageren dan op de manier die hun eigen is geworden.

Resultaat

De deelnemers laten zien wat hun eigen kracht is en kunnen verschillende gedragsrollen inzetten in de praktijk.

Duur 

  • 8 bijeenkomsten van 1 uur
  • Intakegesprek en evaluatiegesprek
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.