Ster training

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Primair onderwijs
Type training
Faalangst
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 6 - 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Op school presteren kinderen met faalangst minder dan verwacht, omdat ze bang zijn. Bang om te mislukken, bang om niet te voldoen aan hun eigen verwachtingen, of die van hun ouders en leraren. Elke leerling kan last hebben van faalangst. Tijdens de Ster training helpen we leerlingen hun negatieve gedachten om te vormen naar positieve gedachten. We vergroten hun zelfvertrouwen door ze bewust te maken van hun eigen kracht en kwaliteiten.

Faalangst kan zich kenmerken door: zich door een negatief denkpatroon over het eigen kunnen, een  lage zelfwaardering, gespannenheid of overmatig bezig zijn met schoolzaken. Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of het krijgen van een black out kunnen gevolgen zijn van faalangst. 

Resultaat

De leerlingen:

  • Zijn zich bewust van hoe zij hun ademhaling onder controle kunnen krijgen, zich kunnen concentreren en focussen. 
  • Zijn zich bewust van dat je goed bent zoals je bent en zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Hierdoor hebben zij vertrouwen in hun eigen kunnen.
  • Kunnen aangeven en aanvoelen wat hun eigen grenzen en die van een ander zijn en weten hier goed op te reageren.
  • Zijn zich bewust dat zij negatieve gedachten om kunnen zetten naar helpende en/of positieve gedachten en ervaren dat dit effect heeft in hoe zij zich voelen.
  • Zijn zich bewust van hun eigen kunnen en hebben zelfvertrouwen opgedaan.

Werkwijze

In overleg met de ouders en school kan er gekozen worden voor een individueel intakegesprek en/of ouderbijeenkomst.

Om gevoelens, houding en gedrag begrijpelijk te maken voor (jonge) leerlingen werken we met dieren als voorbeeld. Welke kenmerken bezitten verschillende dieren en wat kunnen wij daarvan leren? De leerlingen houden een gevoelens-dagboek bij en oefenen met rollenspellen.

Na een periode van vier tot zes weken, waarin de leerlingen kunnen oefenen, vinden de terugkombijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten vullen we in naar behoefte van de leerlingen.

Doelgroep

Voor leerlingen op het primair onderwijs.

Duur

Deze training bestaat uit acht bijeenkomsten van één uur.

Aantal deelnemers:

  • Maximaal 6 deelnemers in groep 3 t/m 5.
  • Maximaal 8 deelnemers in groep 6 t/m 8.
Meer informatie over deelname aan deze training?
Interesse? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies...

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.