Sociale vaardigheden primair onderwijs

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Primair onderwijs
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8 deelnemers in groep 3 t/m 5 | Maximaal 10 deelnemers in groep 6 t/m 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Kinderen gaan op verschillende manieren met elkaar om. Ze spelen, praten en ravotten. Ze zoeken contact, werken samen. Bij sommigen gaat dat vanzelf, anderen lijken buiten de boot te vallen. In relatie met anderen zijn er angsten, teleurstellingen, vrolijkheid, vriendschap...

Het aanleren van sociale vaardigheden staat in deze training centraal. Belangrijke onderdelen van deze training zijn de vier basisemoties: boos, bang, blij en bedroefd.

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen:

  • kennismaken
  • contact maken op een handige manier
  • complimenten en kritiek
  • plagen en pesten
  • gevoelens

Resultaat

De leerlingen krijgen inzicht in een aantal sociale vaardigheden en leren hoe zij op een handige manier kunnen reageren in sociale situaties. Zij weten wat de vier basisemoties zijn, hoe zij deze kunnen uiten en hoe zij ze onder controle kunnen krijgen.

Werkwijze

Deze training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens de training werken we met drie kleuren petten. De gele pet staat voor assertief gedrag, de rode pet voor agressief gedrag en de blauwe pet voor timide gedrag.

De thema’s die aan bod komen, kiezen we op basis van de leerdoelen die bij de intakegesprekken met de leerlingen naar voren komen. Tijdens de reis krijgen de kinderen handvatten aangeboden en oefenen ze de thema’s met rollenspellen.

Het is belangrijk dat zij ook thuis en op school blijven oefenen om de vaardigheden eigen te maken. Dit kan met de opdrachten die zij wekelijks mee naar huis krijgen en de informatiemail aan de leerkracht en de ouders na iedere bijeenkomst.

Meer informatie over deelname aan deze training?