Social media

Doelgroep
Ouders
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Opvoeden voor ouders
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 20
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Steeds meer leerlingen zijn online actief en ontdekken al vroeg de wereld van social media. Een tweejarig kind bedient de iPad alsof het niets is. Vanaf de middenbouw is een eigen mobiel al niet meer weg te denken. Sharen, liken en vrienden maken is leuk, maar je moet er ook mee uitkijken. Leerlingen krijgen te maken met thema’s als sexting, grooming en cyperpesten. Het is belangrijk om dit op tijd en openlijk bespreekbaar te maken.

We zijn geneigd te kijken naar de negatieve kanten, maar social media bieden zoveel kansen! Het is belangrijk je interesse aan een kind te tonen en in gesprek te blijven. In deze bijeenkomst doe je kennis op over de verschillende vormen van social media. Door ervaringen te delen krijg je een duidelijke visie over wat er wel en niet belangrijk is in het gebruik ervan door kinderen en jongeren. Wordt mediawijs!

Resultaat

Ouders

  • krijgen informatie en tips uit o.a. de Toolbox Mediaopvoeding van het NJi
  • hebben kennis over de verschillende vormen van social media 
  • zien de positieve kanten en valkuilen van mediagebruik door kinderen en jongeren
  • leren over de veiligheidsaspecten van social media 
  • ontwikkelen een eigen visie op mediaopvoeding

Werkwijze

De themabijeenkomst duurt 2 uur.
De bijeenkomst bevat een interactief onderdeel waarbij ouders/verzorgers of onderwijsprofessionals aan het denken worden gezet over mediaopvoeding en hun visie daarop. 

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders.

Duur

Deze bijeenkomst duurt 2 uur.

Meer weten over inzet van deze bijeenkomst?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.