Signaleren

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 10 met 1 trainer. Maximaal 16 met 2 trainers.

Als professional in het onderwijs wordt er van je verwacht dat je kinderen en jongeren lesgeeft, begeleidt, motiveert en ondersteunt. Je ziet veel gebeuren in je klas, in de gang of je hoort het één en ander. Je bent daarom ook degene die veel kan signaleren. Van een kleine verandering in gedrag of uiterlijk, tot zorgelijke signalen waar direct actie op ondernomen moet worden. Maar hoe moet je die grote of kleine signalen duiden? Welke betekenis geef jij het signaal in vergelijking met je collega? En wat moet je met het signaal doen? In deze training reiken we een signaleringsinstrument aan. Deze stimuleert je om samen te werken met je collega's en het gesprek aan te gaan met de leerling of ouders en waar nodig het ondersteuningsteam op school in te schakelen. 


Opbouw

Je maakt kennis met het signaleringsinstrument, waarbij aandacht is voor feitelijke signalen en onderbuikgevoelens. Aan de hand van het instrument onderzoeken we de invloed van je eigen opvoeding, ervaringen en normen en waarden op de interpretatie van de signalen. Vervolgens oefenen we met het instrument door gebruik te maken van casuïstiek die voor elke deelnemer herkenbaar is. Om te bespreken welke vervolgstappen passend zijn, volgen we de structuur die op jouw school van toepassing is.

Resultaat

Deelnemers duiden signalen aan de hand van het signaleringsinstrument.

Duur

Dagdeel

Tip

Een combinatie met de training schakelen in gesprekken is zeer aan te raden, zodat de professional ook vaardig is in het bespreekbaar maken van de signalen.

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.