Schakelen in gesprekken

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 10 met 1 trainer. Maximaal 16 met 2 trainers.

Je hebt allemaal wel eens een gesprek dat niet loopt zoals je wilt. Na afloop van het gesprek ben je niet tevreden. Of je denkt dat jouw gesprekspartner niet erg tevreden is. Lastige onderwerpen zijn er altijd en soms moet je een vervelende boodschap overbrengen. Misschien reageert iemand totaal niet zoals je verwacht. Bijvoorbeeld een ouder die telkens over zichzelf praat, de leerling die jou met zijn armen over elkaar ongeïnteresseerd aankijkt, een ouder die op een beschuldigende manier praat, of een leerling die totaal overstuur is en geen gesprek meer kan voeren. In deze training werken we aan het schakelen tussen de verschillende communicatieniveaus. Verloopt een gesprek niet goed? Dan is het zaak te onderzoeken op welke communicatieniveau er ruis is ontstaan, zodat je daar actie op kunt ondernemen en het gesprek weer effectief kan vervolgen. 


Opbouw

In de training is er eerst aandacht voor de verschillende communicatieniveaus, hoe dit in de praktijk werkt en welke interventies er zijn. Vervolgens ervaar je de werking van de communicatieniveaus door met elkaar gesprekken te oefenen. Zo breng je het geleerde direct in de praktijk. Het is mogelijk een extra dagdeel in te plannen met een acteur om het geleerde te trainen en eigen te maken.

Resultaat

  • De deelnemers schakelen in een gesprek tussen de vier communicatieniveau’s.

Duur 

Een dagdeel

Tip

Het is mogelijk een extra dagdeel in te plannen met een acteur om het geleerde te trainen en eigen te maken.

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.