Rots en Water voor samengestelde groep

Doelgroep
leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

* Een samengestelde groep is een groep leerlingen op 1 school, maar die niet uit dezelfde klas komen, het is dus geen klassentraining.

Leerlingen worden in het contact met anderen dagelijks met keuzes geconfronteerd. Dit kan niet alleen erg lastig zijn, een verkeerde keuze kan ook voor problemen zorgen. Moet ik voor mezelf opkomen of kan ik maar beter zwijgen? Zeg ik mijn mening of hou ik me stil als ik het met iemand niet eens ben? Hoe ga ik om met de ander die iets doet wat ik niet wil? Welk effect heeft het als ik wat zeg en hoe reageert de ander daar dan op? Wat kan ik doen als ik gepest word?

Rots en Water richt zich op het vergroten van het zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Het doel is om de leerling te helpen met de keuze om sterk over te komen als een Rots of mee te bewegen als Water. De training leert de leerlingen om bewuste keuzes te maken over het gedrag wat zij vertonen. Op een actieve manier maken we gebruik van oefeningen en technieken uit diverse verdedigingssporten. Hierdoor leren de deelnemers samenwerken, grenzen stellen en bewaken maar ook mee bewegen als zij iets moeten doen wat zij liever niet doen. Je kan niet altijd kiezen wat je doet, maar je kan wel altijd kiezen hoe je het doet.De invalshoek van de training is: leren door doen. Hiermee onderscheidt Rots en Water zich van andere trainingen waarbij er met name veel wordt gepraat.

Resultaat

Thema’s die aan bod komen:

  • stevig staan
  • ademkracht
  • focus en zelfbeheersing
  • lichaamstaal
  • grenzen aangeven en voelen bij de ander
  • samen sterk tegen pesten
  • jezelf vertrouwen
  • samenwerken

Doelgroep

Voor leerlingen van het primair onderwijs (groep 1 t/m 8), het voortgezet onderwijs en MBO.

Werkwijze

De training vindt plaats in een speel- of gymlokaal en wordt gegeven door een of twee trainers (afhankelijk van de groepsgrootte en problematiek). We starten met een intakegesprek en eindigen met een evaluatiegesprek, eventueel met een evaluatieverslag. Hierbij zijn ook de ouders aanwezig. De deelnemers krijgen een deelnemersmap waarin wekelijks een samenvatting van het behandelde thema en een aansluitende doe-opdracht wordt toegevoegd. Er vindt ook minimaal één ouderbijeenkomst plaats.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Duur

Afhankelijk van de wens van de school, bieden wij een variërend aantal bijeenkomsten aan, met het minimum van 6-8 bijeenkomsten (van 1,5 uur) tot 8-10 bijeenkomsten van een uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.