Rots en Water voor kinderen met autisme

Doelgroep
Leerlingen op het primair- en voorgezet onderwijs
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Individueel
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Niet beschikbaar

De Rots en Water training is er ook voor kinderen met autismespectrumstoornissen (afgekort ASS). Belangrijke thema’s zijn het herkennen en leren stellen van grenzen en het voorkomen van pestgedrag en andere bedreigende situaties.

In een klas zitten verschillende leerlingen met hun eigen karakter en gedrag. Daarnaast spelen er verschillende krachten in een groep. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op anderen en de groep.

Omgang met klasgenoten, het gedrag in de klas en het maken van keuzes kunnen een uitdaging zijn op het moment dat je onzeker bent over jezelf of een kort lontje hebt. Daarbij lijdt dit af van waar de leerlingen echt voor naar school komen, om te leren!

Tijdens de Rots en Waterlessen leren de leerlingen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je leert hoe je jezelf kunt verdedigen als je onaardig wordt behandeld, maar het betekent ook dat je leert hoe je rustig voor je mening uit kunt komen als je met iemand een meningsverschil hebt. Ondanks dat het een klastraining is, wordt er ook stilgestaan bij ieder zijn persoonlijke doelen.

De Rots en Waterlessen maken de leerlingen sterker en wijzer. Ze leren zichzelf beter kennen door de oefeningen en ze leren daardoor ook meer begrip opbrengen voor anderen. De training Rots en Water leert kinderen om bewust keuzes te maken over het gedrag wat zij vertonen. Op een actieve manier waarbij gebruik wordt gemaakt van oefeningen en technieken uit diverse verdedigingssporten leren kinderen samenwerken, grenzen stellen en bewaken maar ook mee bewegen als zij iets moeten doen wat zij liever niet doen. De invalshoek van de training is leren door doen. Hiermee onderscheidt Rots en Water zich van andere trainingen waarbij er met name veel wordt gepraat.

Resultaat

De thema’s die aan bod komen:

  • stevig staan 
  • ademkracht 
  • focus 
  • zelfbeheersing 
  • samenwerking 
  • lichaamstaal 
  • grenzen aangeven 
  • samen sterk tegen pesten

Doelgroep

Voor kinderen met autismespectrumstoornissen op het primair- en voortgezet onderwijs. 

Werkwijze

Vooraf aan de training vindt een afstemmingsgesprek plaats met de leerkracht en volgt er een klassenobservatie. Deze training bestaat uit tien klassenbijeenkomsten van één uur en wordt gegeven door 2 trainers, waarbij een actieve rol van de leerkracht wordt verwacht. Aansluitend is er een consultatie met de leerkracht. Zowel de leerlingen als de leerkracht krijgen een werkboek.

Er worden één of twee ouderbijeenkomsten gepland waarbij de ouders inzicht krijgen over de inhoud van de training. Ook krijgen ze tips en handvatten die ze in de praktijk kunnen toepassen. Indien gewenst is er nazorg mogelijk door middel van een aantal themabijeenkomsten die we afstemmen met de leerkracht.

Aantal deelnemers

Duur

Deze training duurt 10 x 1 uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?