Rots en Water klassikaal

Doelgroep
leerlingen
Niveau
Primair onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Ook bij de groepsvorming in samengestelde klassen, zoals brugklassen op het voortgezet onderwijs, kunnen onze trainers uitkomst bieden. In deze klassen kennen leerlingen elkaar vaak nog maar net en zijn ze snel geneigd om elkaars grenzen op te zoeken. De Rots en Water training leert leerlingen een plek te vinden in een nieuwe groepssituatie.

In een klas zitten verschillende leerlingen met hun eigen karakter en gedrag. Daarnaast spelen er verschillende krachten in een groep. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op anderen en de groep.

Omgang met klasgenoten, het gedrag in de klas en het maken van keuzes kunnen een uitdaging zijn op het moment dat je onzeker bent over jezelf of een kort lontje hebt. Daarbij lijdt dit af van waar de leerlingen echt voor naar school komen, om te leren!

Tijdens de Rots en Waterlessen leren de leerlingen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je leert hoe je jezelf kunt verdedigen als je onaardig wordt behandeld, maar het betekent ook dat je leert hoe je rustig voor je mening uit kunt komen als je met iemand een meningsverschil hebt. Ondanks dat het een klastraining is, wordt er ook stilgestaan bij ieder zijn persoonlijke doelen.

De Rots en Waterlessen maken de leerlingen sterker en wijzer. Ze leren zichzelf beter kennen door de oefeningen en ze leren daardoor ook meer begrip opbrengen voor anderen. De training Rots en Water leert kinderen om bewust keuzes te maken over het gedrag wat zij vertonen. Op een actieve manier waarbij gebruik wordt gemaakt van oefeningen en technieken uit diverse verdedigingssporten leren kinderen samenwerken, grenzen stellen en bewaken maar ook mee bewegen als zij iets moeten doen wat zij liever niet doen. De invalshoek van de training is leren door doen. Hiermee onderscheidt Rots en Water zich van andere trainingen waarbij er met name veel wordt gepraat.

Resultaat

De thema’s die aan bod komen:

  • stevig staan 
  • ademkracht 
  • focus 
  • zelfbeheersing 
  • samenwerking 
  • lichaamstaal 
  • grenzen aangeven 
  • samen sterk tegen pesten

Doelgroep

Werkwijze

Vooraf aan de training vindt een afstemmingsgesprek plaats met de leerkracht en volgt er een klassenobservatie. Deze training bestaat uit tien klassenbijeenkomsten van één uur en wordt gegeven door 2 trainers, waarbij een actieve rol van de leerkracht wordt verwacht. Aansluitend is er een consultatie met de leerkracht. Zowel de leerlingen als de leerkracht krijgen een werkboek.

Er worden één of twee ouderbijeenkomsten gepland waarbij de ouders inzicht krijgen over de inhoud van de training. Ook krijgen ze tips en handvatten die ze in de praktijk kunnen toepassen. Indien gewenst is er nazorg mogelijk door middel van een aantal themabijeenkomsten die we afstemmen met de leerkracht.

Aantal deelnemers

Duur

Deze training duurt minimaal 10 x 1 uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.