Praten over geldzaken

Doelgroep
Professionals
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 20
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

In de klas merk je op dat diverse leerlingen veel verzuim hebben of zelfs een langere tijd afwezig zijn. Ook in hun schoolwerk vallen ze op door de afwezigheid van boeken of slechte concentratie. Het is een leerling die je bijna zou typeren als ongemotiveerd en weinig betrokken.

Schulden of geldproblemen bij leerlingen zijn vaak lastig te achterhalen. Voor de desbetreffende persoon is het een gave geworden om vanuit schaamte niets daarover los te laten of aan anderen te laten merken. Schulden of geldproblemen zijn een deel van iemands bestaan waarvan een sociaal isolement een (groot) onderdeel is geworden. Niet alleen van het individu zelf, maar vaak ook van het gezin waarin een leerling is opgegroeid.

Hoe herken je een leerling die in financiële problemen zit? Hoe ga je met de leerling in gesprek?  En het allerbelangrijkste; hoe kun je ervoor zorgen dat de specifieke leerling zijn of haar school kan afmaken.

Praten over geldzaken is een training voor onderwijsprofessionals waarin zij zicht krijgen op hoe ze financiële problematiek bij leerlingen kunnen signaleren. Middels een specifieke aanpak van didactische onderwijs-leergesprekken leren de onderwijsprofessionals hoe ze de leerlingen kunnen ondersteunen en activeren in het maken van andere en bewuste keuzes rondom geld. 

Resultaat

De onderwijsprofessionals krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • Inzicht in signalen rondom financiële problematiek bij leerlingen
  • Kennis en kunde over het toepassen van didactische
    onderwijs-leergesprekken
  • Praktische handvaten over hoe in gesprek te gaan met leerlingen
    met financiële problematiek
  • Leerlingen kunnen activeren om tot gedragsverandering te komen
    door het maken van andere keuzes om het gebied van geld

Werkwijze

De training bestaat uit vier bijeenkomsten en van 1,5 uur. De onderwijsprofessionals krijgen informatie over signalen die passend zijn bij leerlingen met schulden en geldproblemen. Via diverse werkvormen worden vaardigheden gesterkt met betrekking tot gesprekstechnieken en de specifieke werkwijze van de didactische onderwijsleergesprekken.