Praten met kinderen over social media

Doelgroep
Ouders
Niveau
Primair onderwijs
Onderwerp
Social media
Aantal deelnemers
Maximaal 16

Mediaopvoeding is een belangrijk onderdeel geworden van de opvoeding. Kinderen groeien op met filmpjes op de ipad, online muziek en sites vol spelletjes. Media zijn leuk en vaak ook leerzaam. Er zijn echter ook risico’s en daarom is die opvoeding zo essentieel, zodat kinderen leren veilig om te gaan met media. In onderzoeken zien we terug dat het mediagebruik van kinderen voor ouders de meeste opvoedvragen oproept. Natuurlijk wil jij jouw kind goed begeleiden, ook op dit gebied. 

Opbouw

In deze bijeenkomst maken we gebruik van de MediaDiamant van het netwerk mediawijsheid. De MediaDiamant kent vijf kanten van mediaopvoeding, namelijk plezier, veiligheid, begeleiding, weten welke media geschikt is en balans. Deze kanten helpen om het gesprek over social media op gang te houden met jouw kind. Het gaat niet om dé beste manier, maar om de beste manier voor jouw gezin en jouw opvoeding. In de bijeenkomst lichten we de pijlers toe met voorbeelden, delen de deelnemers ervaringen met elkaar en krijgt men handvatten om mee aan de slag te kunnen. 

Resultaat

De deelnemers kennen de vijf kanten van de MediaDiamant en voelen zich daardoor gesterkt op het gebied van mediaopvoeding

Duur 

Bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.