Positief opvoeden

Doelgroep
Ouders
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Opvoeden voor ouders
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 20
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Als kinderen niet luisteren, niet slapen of niet tevreden zijn, wat doe je dan? Er ontstaat negatieve spanning. Ouders die zich geen raad weten, vallen uit tegen hun kinderen, terwijl ze dit eigenlijk niet willen. Het kan ook anders. Tijdens de workshop Positief Opvoeden krijgen ouders waardevolle inzichten en tools om beter met hun frustraties om te gaan. Ze krijgen een duidelijk stappenplan, dat op maat gemaakt wordt voor hun kind en gezinssituatie.

Werkwijze

De themabijeenkomst duurt 2 uur.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders.

Duur

Deze bijeenkomst duurt 2 uur.

Meer weten over inzet van deze bijeenkomst?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.