Overstappen naar het MBO

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Overstappen
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Veel jongeren blijken niet goed voorbereid te zijn op de verantwoordelijkheden waarmee zij te maken krijgen op het MBO. Waar moet ik allemaal aan denken? Hoe zit het met de kosten voor school en de boeken? Wat is een goede beroepshouding? Hoe blijf je gemotiveerd voor de gekozen opleiding?

Opbouw

Met deze training helpen we studenten op weg die naar het MBO overstappen of net zijn overgestapt. We stimuleren ze om na te denken over hun talenten, hun (financiële) verantwoordelijkheden en de toekomst. Door met hen te praten, kennis mee te geven, oefeningen te doen en hen te activeren maken de jongeren de overstap met meer zelfvertrouwen.

Resultaat

De jongeren leren hun talenten en valkuilen kennen waardoor zij grip krijgen op zichzelf en de keuzes die zij maken.
De jongeren krijgen een realistisch beeld van hun verantwoordelijkheden op organisatorisch en financieel gebied.

Duur 

  • 3 bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Intakegesprek
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.