Online en offline weerbaar

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 8, Brugklas
Onderwerp
Weerbaarheid
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Vrijwel iedereen maakt in meer of mindere mate gebruik van internet en sociale media. Aan het einde van de lagere school begint de online wereld een steeds grotere rol te spelen in het leven van kinderen. Als je het in de offline wereld lastig vindt om voor jezelf op te komen of om vrienden te maken, dan komt er dus een heel nieuwe wereld bij waar de regels weer nét weer een beetje anders zijn. Het maakt het soms makkelijker, maar soms ook moeilijker. Het is in beide werelden van belang dat je weerbaar bent. Dan kun je op een passende manier voor jezelf opkomen. Natuurlijk met respect voor jezelf én de ander. Deze training is bedoeld voor leerlingen in groep 8 en de brugklas die weerbaarder willen worden in de online én de offline wereld. 


Opbouw

In de training is er aandacht voor de invloed van sociale media, het leven online en offline. We besteden een bijeenkomst aan vriendschappen beginnen en onderhouden en bovenal hebben we het over het opkomen voor jezelf en het kenbaar durven maken van je mening. Tevens is er een ouderbijeenkomst

Resultaat

  • De deelnemers kennen verschillende manieren om online en offline contacten en vriendschappen te onderhouden.
  • De deelnemers kennen verschillende manieren met constructieve feedback hun mening te geven en geven hiermee grenzen aan.

Duur 

  • 6 bijeenkomsten van 1 uur
  • intake gesprek en evaluatiegesprek
  • 1 ouderbijeenkomst
Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.