Meldcode: omdat je altijd iets kunt doen

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Meldcode
Aantal deelnemers
Maximaal 20

Jaarlijks worden in Nederland ruim 100.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Je wordt als professional vaak als eerste geconfronteerd met deze zeer gevoelige en emotioneel beladen problematiek. Sinds 2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode helpt professionals signaleren te bespreken met leerlingen of ouders, om vervolgens contract op te nemen met jouw collega's of Veilig thuis. Samen kunnen jullie de situatie goed inschatten en de juiste stappen zetten. 

 

Opbouw

Tijdens de workshop doe je kennis op over huiselijk geweld en kindermishandeling en de stappen van de Meldcode, zodat je weet welke verantwoordelijkheid je draagt en welke stappen van jou verwacht worden.

Resultaat

De deelnemers kennen de stappen van de meldcode en weten welke verantwoordelijkheid zij hebben.

Duur 

2 uur

Tip

Het is verdiepend om deze workshop te combineren met de training Schakelen in gesprekken, zodat je handvatten krijgt om het gesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling aan te gaan met jeugdigen en hun ouders.

Meer informatie over deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.