Klastraining: Rots en Water

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Onderwerp
Groepsdynamiek
Aantal deelnemers
De hele klas

In een klas zitten verschillende leerlingen met elk hun eigen karakter en gedrag. Daarnaast spelen er verschillende krachten in een groep. Leerlingen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op anderen en de groep. De omgang met klasgenoten, het gedrag in de klas en het maken van keuzes kunnen een uitdaging zijn op het moment dat je onzeker bent over jezelf of een kort lontje hebt. Dit kan resulteren in onrust, pest gedrag of een onprettige sfeer in de klas. Dat leidt af van waar de leerlingen echt voor naar school komen; leren! 


Opbouw

Met twee trainers en een actieve bijdrage van de leerkracht of de mentor gaan de leerlingen aan de slag. Rots en Water kenmerkt zich door actieve, fysieke oefeningen in combinatie met andere oefeningen en reflectiemomenten, allemaal gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden. In een gymzaal of speellokaal oefenen we verschillende vaardigheden zoals stevig staan, het kiezen van de juiste houding tijdens een conflict (rots of water) en het sterk weglopen uit een conflict. Leerlingen leren zichzelf beter kennen en leren daardoor ook meer begrip op te brengen voor anderen. Zij leren om bewust keuzes te maken over het gedrag wat zij laten zien. 

Resultaat

De klas werkt beter samen en er is meer eenheid in de groep. 
Conflicten worden sneller en soepeler opgelost, met steeds minder hulp van de leerkracht. 

Duur

  • 10 bijeenkomsten van 1 uur 
  • Observatie, intakegesprek en evaluatiegesprek
  • Ouderbijeenkomst 
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.