Klastraining: IK kijk… IK kijk naar JOU!

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Onderwerp
Groepsdynamiek
Aantal deelnemers
De hele klas

Sommige groepen werken als vanzelf samen, er hangt een sfeer van rust en conflicten worden snel en positief opgelost. Soms met wat hulp van de leerkracht, maar steeds vaker ook alleen. Sommige groepen hebben meer sturing nodig om tot samenwerken te komen. Er zijn bijvoorbeeld veel, langlopende en smeulende conflicten. Er is een gebrek aan vaardigheden om conflicten op te lossen, en de leerkracht is hard aan het werk om de sfeer goed te houden. In deze training werkt de trainer samen met de leerkracht om de sociale vaardigheden en samenwerking van de groepsleden te vergroten.

Opbouw

De training is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten van 1 uur. Voor de training doen wij een observatie in de klas, tijdens een les van de leerkracht die samen met ons de training doet. De leerkracht en trainer overleggen daarna samen aan welke doelen gewerkt gaat worden, en voeren de training gezamenlijk uit.

Door samen met de leerkracht het programma op te bouwen en uit te voeren ontstaat er een dynamiek die na de training door werkt. De leerkracht is mede eigenaar van de inhoud van de training, wat maakt dat het geleerde beter geïmplementeerd wordt in het reguliere lesprogramma. We werken aan thema’s als: contact maken, samenwerken, feedback geven, groepsdruk en storende gedachten.

Dit alles doen we op een speelse en actieve manier, omdat we geloven dat als iets plezierig is, het ook beter beklijft.

Resultaat

De klas werkt beter samen, er is meer eenheid in de groep en leerlingen zijn meer gericht op hun schoolwerk. Conflicten worden sneller en soepeler opgelost, met steeds minder hulp van de leerkracht.

Duur

  • 8 bijeenkomsten van 1 uur
  • Observatie, intakegesprek en evaluatiegesprek
Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.