Intimiteit en seksualiteit, het vlaggensysteem

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 12

Het is soms moeilijk om onderwerpen als intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Het lijkt een bepaalde ongemakkelijkheid met zich mee te brengen en daardoor worden deze onderwerpen soms vermeden of op een onhandige manier bespreekbaar gemaakt. En dat terwijl er op het vlak van intimiteit en seksualiteit, zowel op de basisschool als op de daaropvolgende scholen, veel speelt op dit gebied. Een jongen en meisje van 6 die elkaar hun geslachtsdelen laten zien, een jongen van 14 jaar stuurt meerdere meisjes een bericht met de vraag of zij seks met hem willen, een meisje van 16 toont zich met een ontbloot bovenlijf op de webcam, een leerkracht staat bij leerlingen die zich moeten omkleden, twee jongens en een meisje van 9 maken seksueel getinte grapjes naar elkaar in de klas. Allemaal voorbeelden van situaties, waarbij het belangrijk is een goede inschatting te maken van het gedrag om vervolgens juist te handelen.

Opbouw

In deze training leer je hoe je seksuele gedragingen van een leerling kan duiden volgens het Vlaggensysteem. Dit instrument geeft je handvatten om het verschil te zien in gezonde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag van een kind of jongere. De training geeft je inzichten en leert je hoe je kan handelen volgens het Vlaggensysteem.

Je staat stil bij jouw persoonlijke referentiekader van intimiteit en seksualiteit. Dit heeft namelijk invloed op het werken met het Vlaggensysteem. In het tweede dagdeel leer je hoe je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar kan maken met leerlingen en ouders.

Resultaat

  • Deelnemers maken onderscheid tussen seksueel gezond en seksueel overschrijdend gedrag.
  • Deelnemers passen het vlaggensysteem toe.
  • Deelnemers maken seksuele gedragingen en taalgebruik bespreekbaar met leerlingen en ouders.

Duur

2 dagdelen van 4 uur

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.