IK kijk… IK kijk naar JOU!

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Met de hele klas en de leerkracht.
Locatie
Op school
Training op maat
Beschikbaar

In een klas zitten verschillende leerlingen met hun eigen karakter en gedrag. Daarnaast spelen er verschillende krachten in een groep. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op anderen en de groep.

In deze training leren kinderen naar zichzelf te kijken: wie ben ik, hoe reageer ik, wat voel ik en hoe gedraag ik me? Tegelijkertijd is er veel aandacht voor wat het gedrag betekent voor de andere leerlingen en de gehele klas. De leerlingen en de leerkracht krijgen handvatten om de soms negatieve groepscultuur om te zetten in een positieve groepscultuur.

Doelgroep

Voor alle professionals inde kinderopvang, het primair- en voorgezet onderwijs, MBO en HBO

Resultaat

Deelnemers zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in de groep.

Ze worden zich bewust van hun ‘ik’:

  • ik weet wat ik kan
  • ik weet wat ik moeilijk vind
  • ik mag zijn wie ik ben

De groepscultuur verandert door:

  • G-denken
  • leren samenwerken
  • veiligheid
  • vertrouwen
  • omgaan met complimenten en kritiek

Werkwijze

Deze training bestaat uit tien klassenbijeenkomsten van één uur, met aansluitend consultatie aan de leerkracht en een ouderbijeenkomst. Alle leerlingen krijgen een logboek. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen zij werkbladen waaraan zij voor de volgende bijeenkomst moeten werken. De leerkracht krijgt handvatten voor een verdiepingsopdracht die aansluit op het behandelde thema en indien nodig ondersteuning bij de groepsdynamica in de klas.

Tijdens de actieve ouderbijeenkomst krijgen ouders inzicht in wat de kinderen tijdens de training doen en krijgen ze tips en handvatten die ze in de praktijk kunnen toepassen. Hoe stel je bijvoorbeeld de juiste open vragen om in gesprek te raken met je kind?

Elk volgend schooljaar is er een vervolgtraining mogelijk van drie bijeenkomsten. De thema’s van deze bijeenkomsten stemmen we af met de leerkracht. Dit kan een stukje herhaling zijn of een ander thema waar de groep behoefte aan heeft. We kunnen deze training ook preventief inzetten.