Houd je hoofd cool

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Boos zijn is een emotie die er net als alle andere emoties mag zijn. Maar sommige jongeren worden zo boos dat ze erdoor in de problemen komen. Deze training geeft een aanzet tot gedragsverandering. De jongeren krijgen inzicht in hun gedrag en worden zich bewust van de gevolgen. Ze leren vaardigheden om hun emoties in de hand te houden en zich op andere manieren te uiten. Bewustwording, zelfcontrole en positief denken staan centraal.

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • gevolgen van negatief gedrag
  • denkpatronen
  • g-model
  • vooruitdenken
  • groepsdruk
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met kritiek

Doelgroep

Jongeren in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met het onder controle houden van hun emoties en gedrag.

Werkwijze

De training bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Deze bijeenkomsten kunnen flexibel worden inge- vuld met de thema’s die aansluiten op de hulpvraag van de jongeren. We gebruiken actieve werkvormen waarmee we jongeren prikkelen om situaties uit de praktijk met elkaar te delen, met als doel dat ze naar hun eigen gedrag kijken. De jongeren brengen de vaardigheden en technieken meteen in de praktijk.

Er zijn drie ouderbijeenkomsten en een bijeenkomst voor mentoren. Tijdens de ouderbijeenkomsten informeren we ouders over de inhoud van de training en maken we de koppeling tussen de geleerde vaardigheden en de thuissituatie. Dit zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van de nieuw geleerde vaardighe- den. Tijdens de bijeenkomst voor mentoren informeren we hen over de inhoud van de training en krijgen zij handvat- ten om de leerlingen in de klas te begeleiden.

Het is een vereiste dat de jongeren gemotiveerd zijn iets te doen aan hun gedrag en dat ouders en/docenten bereid zijn de jongere hierbij te helpen.

Duur

De training bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Waarbij er twee trainers van Jeugdformaat aanwezig zijn. 

Aantal deelnemers

Maximaal 8


Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.