Houd je hoofd cool

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Zelfcontrole
Aantal deelnemers
Maximaal 8 met twee trainers

Je kent ze wel; de leerling met het hart op de tong, die expressief is in het uiten van emoties en die discussiëren tot een kunst heeft verheven. Dit type leerling komt vaak in de problemen, ze worden de klas uitgestuurd, worden vaak besproken in leerling besprekingen en de schoolresultaten blijven regelmatig uit. Het is vervelend voor de school, maar vooral ook voor de leerling zelf. Jongeren willen immers gehoord worden en willen dat hun mening ertoe doet. Het vinden van de juiste toon, houding en woorden om je mening te geven is voor sommige jongeren ingewikkeld, terwijl de intentie vaak goed is. Welke communicatieve regels gelden er op school en hoe verschilt dat per docent? Voor jongeren is dit soms een grote, onduidelijke wereld. In deze training leren jongeren alternatieve gedragingen om zich toch te laten horen, maar dan op een respectvolle manier, zonder hun eigenheid te verliezen.


Opbouw

In de training onderzoeken we met de deelnemers naar de eventuele redenen van hun huidige gedrag, maar richten we vooral de blik op de toekomst en onderzoeken, bespreken en oefenen we verschillende manieren van reageren op voor hun lastige situaties. Tevens kijken we naar de effecten ander gedrag. We maken gebruik van situaties die leerlingen zelf inbrengen, situaties tijdens de les of buiten schooltijd. Door met elkaar te praten, lachen en ook soms te confronteren ontstaat er een sfeer waarin ieder aan zijn eigen werkdoel kan werken. De training is zo opgebouwd dat leerlingen de kans krijgen ander gedrag te kunnen kiezen, zonder dat ze daarbij hun eigenheid verliezen.

Resultaat

De deelnemers zetten gedragsalternatieven in tijdens (conflict-) situaties.

Duur 

  • 8 Bijeenkomsten van 1,5 uur
Meer informatie over deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.