Houd je hoofd cool

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs
Type training
Sociale vaardigheden
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Boos zijn is een emotie die er net als alle andere emoties mag zijn. Maar sommige jongeren worden zo boos dat ze erdoor in de problemen komen. Deze training geeft een aanzet tot gedragsverandering. De jongeren krijgen inzicht in hun gedrag en worden zich bewust van de gevolgen. Ze leren vaardigheden om hun emoties in de hand te houden en zich op andere manieren te uiten. Bewustwording, zelfcontrole en positief denken staan centraal.

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • gevolgen van negatief gedrag
  • denkpatronen
  • g-model
  • vooruitdenken
  • groepsdruk
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met kritiek

Doelgroep

Jongeren in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met het onder controle houden van hun emoties en gedrag.

Werkwijze

De training bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Deze bijeenkomsten kunnen flexibel worden inge- vuld met de thema’s die aansluiten op de hulpvraag van de jongeren. We gebruiken actieve werkvormen waarmee we jongeren prikkelen om situaties uit de praktijk met elkaar te delen, met als doel dat ze naar hun eigen gedrag kijken. De jongeren brengen de vaardigheden en technieken meteen in de praktijk.

Er zijn drie ouderbijeenkomsten en een bijeenkomst voor mentoren. Tijdens de ouderbijeenkomsten informeren we ouders over de inhoud van de training en maken we de koppeling tussen de geleerde vaardigheden en de thuissituatie. Dit zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van de nieuw geleerde vaardighe- den. Tijdens de bijeenkomst voor mentoren informeren we hen over de inhoud van de training en krijgen zij handvat- ten om de leerlingen in de klas te begeleiden.

Het is een vereiste dat de jongeren gemotiveerd zijn iets te doen aan hun gedrag en dat ouders en/docenten bereid zijn de jongere hierbij te helpen.

Duur

De training bestaat uit ongeveer 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Waarbij er twee trainers van Jeugdformaat aanwezig zijn. 

Aantal deelnemers

Maximaal 8


Meer informatie over deelname aan deze training?