Help, ik heb een puber in huis

Doelgroep
Ouders
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Pubers
Aantal deelnemers
Maximaal 16

Vroeg of laat krijgen alle ouders ermee te maken: de puberteit. Dit kan een lastige periode zijn waarin er van alles gebeurt. De pubers trekken zich steeds meer terug, vinden de mening van vrienden opeens veel belangrijker dan die van hun ouders, liggen de hele dag op bed met hun telefoon in de hand, ze willen uit of vinden andere dingen belangrijker dan school. Voor een ouder kan het heel lastig zijn om je kind opeens zo te zien veranderen. Soms lijkt het van de één op de andere dag gebeurd te zijn.

Opbouw

In deze workshop geven we een beeld van het veranderende brein en welke invloed dat heeft op de ontwikkeling van de puber en wat je als ouders kunt doen om het contact met jouw puber te behouden. In de workshop is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Zo ga je naar huis met nuttige handvatten om met jouw puber om te gaan.

Resultaat

  • De ouders hebben meer kennis over de puberteit 
  • De ouders kennen manieren om de aansluiting met hun puber te behouden

Duur

2 uur

Meer weten over inzet van deze bijeenkomst?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.