Help! Examenstress

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Faalangstreductie
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Het examenjaar, een spannend en bijzonder jaar voor veel jongeren. Natuurlijk wil je slagen met je klasgenoten, daarna vakantie vieren en beginnen aan de toekomst met een mooie studie. Toch is het ook een jaar dat spannend wordt bevonden, juist omdat er vaak veel druk op zit. Kan ik het wel aan? Het is zoveel, hoe pak ik dat aan? Het móet nu echt gebeuren. Allerlei gedachten die de druk verhogen en meer stress opleveren dan wellicht nodig is.

Opbouw

Deze training helpt jongeren hun stress te verminderen en met meer zelfvertrouwen het examen aan te gaan. In de training krijgen jongeren inzicht in wat stress is en welke gevolgen het heeft. De jongeren krijgen handvatten hoe zij hun stress kunnen reguleren, door helpende gedachten toe te passen of door ontspanningsoefeningen te doen. 

Resultaten

De deelnemers passen helpende gedachten en ontspanningsoefeningen toe om hun stress te reguleren.

Duur

  • 6 bijeenkomsten van 1,5 uur
  • Intake gesprek en evaluatiegesprek

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.