Groepsdynamiek en leiderschapsrollen

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 12

Het nieuwe schooljaar start met een rustig en afwachtende klas. De leerlingen kijken naar je en je voelt je opgelucht dat de eerste week relaxed is verlopen. Je hebt zin in dit jaar. Tegen de kerst lijkt het alsof de hele groep ruzie heeft met elkaar én met jou! Wat is er gebeurd? Je hebt geen idee… Hoe komt het dat deze klas weigert stil te zijn en aan het werk te gaan, terwijl de andere klas uit dit leerjaar zo fijn werken? Deze workshop geeft inzicht in de ontwikkelingen en fasen die elke groep doormaakt, en geeft handvatten om hier kundig mee om te gaan. Deze workshop daagt je uit om bij jezelf na te gaan welke geboden interventie bij je past en welke effect dat dit dan heeft op de groep en jouw functioneren. Met andere woorden: Hoe kan ik als docent passend leiding geven aan een groep zonder eigenheid te verliezen?


Opbouw

In de interactieve workshop krijgen de deelnemers theoretische kennis over de verschillende fasen van groepsontwikkeling en rol die docent aan kan nemen om de groep succesvol naar de volgende fase te begeleiden. Vooraf aan de workshop krijgen de deelnemers een vragenlijst zodat de trainer de workshop zo veel mogelijk toe kan spitsen op de situatie in de groep, school en de vragen van de deelnemers. We maken gebruik van verschillende actieve werkvormen, waarin met elkaar oefenen en ervaren aan kop gaan. In deze cursus is ruimschoots aandacht voor ieders persoonlijke stijl van lesgeven, en we proberen een ieder uit te dagen buiten de kaders te gaan denken.

De trainersacteur is gedegen getraind om een veilige en effectieve leersituatie te creëren, terwijl de trainer de lijn van het leerproces in de gaten houdt. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de deelnemers het meeste uit zichzelf en de workshop kunnen halen.

Resultaat

  • De deelnemers kennen de fasen van groepsvorming vergroot.
  • De deelnemers weten in welke fase hun klas zich bevind.
  • De deelnemers kennen hun stijl van groepsbegeleiding
  • De deelnemers kennen interventies om de groep effectiever te begeleiden.
  • De deelnemers zetten effectieve interventies om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden.

Duur

Dagdeel

Tip 

Een combinatie met de workshop de-escaleren van agressie is zeer aan te raden.

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.