Effectief beïnvloeden met de Roos van Leary

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 12

In het onderwijs heb je te maken met verschillende belangen en verwachtingen. De ouders van een leerling willen iets anders van jou, dan dat jij vindt dat jouw leerling nodig heeft. Een teamleider wil iets van een ouder en leerling waar jij het niet mee eens bent, maar hij wil wel dat jij hem ondersteunt tijdens een gesprek. In al deze situaties moet je positie kiezen en staan wat voor jouw belangrijk is. Hoe doe je dat? Wat maakt het soms lastig? 

Opbouw

In de training werken we met het interactiemodel, de roos van Leary. Het model geeft een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en het effect daarvan op anderen. De Roos van Leary geeft inzicht om bewust keuzes te maken in actie en reactie. We starten de training met een goede kennismaking met de Roos, vervolgens koppelen we daar eigen casuïstiek aan om eigen natuurlijke posities te herkennen en de positie van de andere te herkennen en de dynamiek die daardoor ontstaat met elkaar te onderzoeken. Na de training ga je naar huis met meer inzicht in jouw eigen gedrag in lastige situaties, je kent mogelijkheden om effectief te reageren en je hebt een uitdaging voor jezelf gesteld om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Resultaat

  • De deelnemers herkennen de posities van het interactiemodel de Roos van Leary als zij in een lastige situatie verkeren.
  • De deelnemers kennen hun automatische respons als zij in een lastige situatie verkeren.
  • De deelnemers weten welke positie van de Roos hun uitdaging is.

Duur 

1 dagdeel

Tip

Een combinatie met een dagdeel met een acteur geeft de kans om niet alleen de kennis op te doen, maar die kennis ook in de praktijk te brengen. De veilige setting van de training biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag.

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.