De overstap van het VMBO naar MBO

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
VMBO, MBO
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

De examens breken aan. Dat is altijd een spannende tijd. Gaat de toekomstige student dan echt met een diploma op zak naar het MBO? Hoe zal het daar zijn? Gaat hij of zij het op die opleiding redden?

De overgang van het VMBO naar het MBO is een grote stap. De student heeft niet alleen een andere school, docenten en klasgenoten ook het onderwijs wordt op een andere manier gegeven. Dit zorgt voor andere verwachtingen en verantwoordelijkheden van de student die al deze verandering gaat doormaken.

Veel leerlingen blijken niet goed voorbereid te zijn op alle verantwoordelijkheden waarmee zij te maken krijgen op het MBO. Hoe zit het met de kosten voor school en de boeken? Wat is een beroepshouding? Hoe kunnen de studenten zelfstandig gemotiveerd blijven voor de keuze die ze voor de opleiding hebben gemaakt? Er zijn genoeg vragen en onderwerpen die, nog vóór de opleiding start, met de student besproken kunnen worden.

Om de studenten te helpen bij dit schakelen, zet deze activerende training de studenten aan tot het nadenken over hun persoonlijke kwaliteiten die zij in de opleiding nodig hebben Ook worden de leerlingen gestimuleerd een beeld te vormen over de financiële middelen die nodig zijn voor de gekozen opleiding.

Inhoud

De studenten krijgen een realistisch beeld over wat financieel van hun verwacht wordt en wat de opleiding van hun zelfstandigheid en motivatie gaat vragen. Maak jouw student alvast MBO-wijs en schrijf hem of haar in! De training kenmerkt zich met onderstaande thema’s;

 • Wat zijn je talenten en wat heb je nodig?
  De studenten krijgen zicht op hun talenten en valkuilen. Zij ontwikkelen een beeld van het verschil tussen een VMBO en MBO vanuit organisatorisch en financieel oogpunt.
 • Talenten en verantwoordelijkheden
  Motivatie, verantwoordelijkheden en bewustwording over de eigen
  ontwikkeltaken worden uitgediept. De student vormt een beeld over de
  mate van motivatie en welke invloed deze kan hebben op de opleiding.
 • De toekomst
  Met de theoretische kennis over diverse sub-persoonlijkheden leren
  studenten hun persoonlijkheid nog beter kennen. Die kennis kan positief worden ingezet voor een goede beroepshouding, contact met mede studenten en hun toekomst.  

Resultaat

De deelnemers:

 • krijgen informatie over het verschil tussen een VMBO en MBO
 • hebben zicht op eigen talenten die nodig zijn voor de opleiding
 • zijn zich bewust van de financiële consequenties en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om de opleiding succesvol te kunnen volgen
 • hebben zich een beeld over de eigen beroepshouding en de omgang met anderen binnen het MBO
 • worden geactiveerd in hun verantwoordelijkheden en zelfstandigheid ten aanzien van de gekozen opleiding

Werkwijze

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 1,5 uur. Voorafgaand aan de training vindt met iedere student een intake plaats. Bij dit gesprek wordt alvast kennis gemaakt, wordt de inhoud van de training uitgelegd en wordt de schoolperiode van de vorige school besproken.

Meer informatie over deelname aan deze training?