De-escaleren van agressie

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 12

We kennen allemaal die ene leerling of ouder waarmee er steeds conflicten ontstaan. Je bent bijvoorbeeld in gesprek met een ouder en voor je het weet loopt het volledig uit de hand, de ouder praat steeds luider en geeft aan dat ‘dit toch echt ongelofelijk is’. Je hebt geen idee, je doet toch je best? Of je spreekt in de les een leerling aan op zijn gedrag en vervolgens verlaat hij met luid stampij je lokaal. Als professional wordt je regelmatig geconfronteerd met verschillende gradaties en vormen van agressie. Je hebt al best vaak met conflicten te maken gehad, maar soms weet je niet goed waar je goed aan doet. De discussie aangaan of juist vermijden? In deze workshop leer je welke fasen er te onderscheiden zijn in de opbouw van agressie, de verschillende vormen van agressie en het effectief de-escaleren van het (aankomende) conflict. 


Opbouw

De workshop is interactief en er wordt gewerkt met een trainingsacteur. We vragen de deelnemers vooraf een vragenlijst in te vullen, zodat de workshop volledig op de situatie in de school en het team toespitst kan worden.

We geven theorie over de verschillende fasen van agressie opbouw en de kenmerken van instrumentele- en frustratieagressie. Door middel van actieve werkvormen met een acteur oefenen we met het herkennen van de verschillende fasen in de opbouw van agressie en het inschatten welke interventie passend is bij een voorbeeld situatie. We kiezen zo veel mogelijk voor situaties uit de voorbereiding van de docenten, omdat tot de verbeelding sprekende situaties meer leerrendement hebben. 

De trainingsacteur is gedegen getraind om een veilige en effectieve leeromgeving te creëren, terwijl de trainer de grote lijn van het leerproces in de gaten houdt. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de deelnemers het meeste uit zichzelf en de workshop kunnen halen. 

Resultaat

  • De deelnemers kennen de opbouw en verschillende vormen van agressie
  • De deelnemers merken de signalen van opbouwende agressie eerder op
  • De deelnemers zetten effectieve interventies in om agressie te stoppen of verminderen

Duur

Dagdeel

Tip

Een combinatie met de workshop Groepsdynamiek en leiderschapsrollen is zeer aan te raden./p>

Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.