Dag groep 8, hallo brugklas!

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 8
Onderwerp
Overstappen
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Overstappen van groep 8 naar de brugklas. Je ben niet meer de oudste, maar juist weer de jongste. Sommige kinderen zijn er helemaal klaar voor en kunnen niet wachten op de overstap. Sommige kinderen vinden de overstap spannender en voelen zich er onzeker over. Wat kun je verwachten? Hoe werkt dat met die verschillende juffen en meesters? Hoe leer ik al die nieuwe kinderen kennen? Vinden ze me wel aardig? In deze training helpen we kinderen de overstap te maken met meer zelfvertrouwen en zekerheid. 

Opbouw

In de training werken we aan het zelfvertrouwen om de overstap naar de brugklas minder spannend te vinden. Iedereen vindt het wel een beetje spannend en dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar soms kun je wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken. In de training is er daarom aandacht voor presentatievaardigheden en de persoonlijke kwaliteiten van iedere jongere. We verstevigen het zelfvertrouwen zodat zij de overstap met meer vertrouwen en zekerheid aangaan.

Resultaat

De deelnemer maakt, weerbaar en met voldoende zelfvertrouwen, de overstap naar de brugklas.

Duur 

  • 4 bijeenkomsten van 1,5 uur (klassikale training) OF
  • 6 bijeenkomsten van 1 uur (samengestelde groep maximaal 8 leerlingen)
  • Intakegesprek en evaluatiegesprek
Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.