Communiceren vanuit verbinding

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, MBO
Onderwerp
Signaleren en communiceren
Aantal deelnemers
Maximaal 8. Met 1 trainer en 1 acteur

Als professional werkend met kinderen, jongeren, hun ouders en collega’s merk je vast dat gesprekken gemakkelijker gaan als je goed contact hebt met de ander. Soms omdat je iemand al wat langer kent, soms omdat je een ‘klik’ ervaart. Als de ander niet luistert of geen interesse toont in wat jou bezighoudt, dan heb je de neiging minder over jezelf te vertellen. Je sluit je af en een gesprek voelt niet prettig meer. Vaak gaan we gesprekken met kinderen, jongeren en ouders aan, terwijl we al een antwoord of oplossing voor ogen hebben. We hebben al een beeld van de oorzaak en gaan er te veel vanuit dat dat de waarheid is. Dit beïnvloedt het gesprek negatief, onze gesprekspartner haakt af, verandert niet wat wij willen en raakt zelfs minder gemotiveerd. In deze gevallen zijn we uit verbinding en maken we dus geen echt contact met de ander. In deze training bieden we een communicatierecept van verbinden waardoor echt contact ontstaat, gesprekken meer diepgang krijgen en doelen eerder bereikt worden. 


Opbouw

In de training besteden we aandacht aan de kwaliteiten van mensen die goed kunnen verbinden. Vervolgens ontstaat er een overzichtelijk recept om te kunnen verbinden. We passen het geleerde direct toe in de praktijk door het communicatierecept te verwerken in gesprekken met de acteur.

Resultaat

Deelnemers volgen tijdens gesprekken het communicatierecept van verbinden, waardoor écht contact ontstaat, gesprekken meer diepgang krijgen en doelen eerder bereikt worden.

Duur

Een dagdeel


Meer informatie over onze trainingen?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.