Clowntje Kriebel wil wat anders

Doelgroep
Jeugd
Niveau
Groep 2, Groep 3, Groep 4
Onderwerp
Emotionele ontwikkeling
Aantal deelnemers
Maximaal 8

Met deze training stimuleren we het empathisch vermogen van kinderen. We leren ze hun emoties beter te herkennen en te uiten, waardoor ze lekkerder in hun vel gaan zitten. Samen met clowntje Kriebel leren de kinderen de zes basisemoties herkennen, benoemen en voelen. Zo krijgen ze de kans om meer vertrouwd te raken met hun gevoelens en positief te reageren op emoties van andere kinderen en volwassenen.

Opbouw

Het verhaal van clowntje Kriebel loopt als een rode draad door de methode heen. Na het behandelen van elke emotie volgt een vragen-pagina waardoor de kinderen interactief bij het verhaal betrokken worden. Ze bekijken hoe ze een emotie herkennen op de illustraties, beelden een emotie uit met hun gezicht en lichaam en vertellen wanneer ze zelf een emotie ervaren, hoe ze daar mee om gaan en waar ze de emotie voelen in hun lijf.

Resultaat

  • De kinderen herkennen en erkennen hun eigen emoties en kunnen op een fijne manier hiermee omgaan.
  • De kinderen herkennen emoties van anderen en leren hier empathisch op te reageren.

Duur

6 bijeenkomsten van 30 minuten


Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.