Begeleide intervisie

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Onderwerp
Intervisie en coaching
Aantal deelnemers
Maximaal 6

Als docent of andere professional die werkt met kinderen, jongeren en ouders, kom je veel situaties tegen die voor jou als persoon best lastig kunnen zijn. Je eigen normen en waarden botsen met die van een ander, je wordt geraakt door een situatie, omdat die situatie heel herkenbaar voor je is, of juist zo ver van je afstaat dat het onbegrijpelijk voor je is. Het is goed om je te realiseren dat jouw opvoeding, normen en waarden, kwaliteiten en valkuilen je beslissingen beïnvloeden. We zien de dingen immers niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. Dit kan knelpunten opleveren in je werk of in het contact met anderen. Wil je onderzoeken in hoeverre jouw ideeën en overtuigingen je werkwijze beïnvloeden? Of waarom bepaalde situaties voor jou wel lastig zijn en voor je collega helemaal niet en andersom? Dan is intervisie iets voor jou.


Knelpunten en uitdagingen in het werk worden tijdens intervisiebijeenkomsten behandeld. Zo profiteer je optimaal van elkaars kennis en ervaring. Samen ben je sterker en weet je meer. Kenmerkend voor intervisie is dat er op regelmatige tijden bijeenkomsten zijn waar teamleden of collega’s met soortgelijke taken bij elkaar komen, om op gestructureerde wijze vraagstukken en uitdagingen te bespreken. Om de beurt mag iemand een bepaalde vraag of onderwerp inbrengen waar de anderen op kunnen reageren. De diversiteit van de gegeven reacties van de deelnemers is zeer waardevol, omdat iedereen vanuit zijn eigen context en (werk)situatie reageert.

Het samen met anderen naar oplossingen zoeken, geeft veel energie en verbinding. Zeker als er sprake is van teamintervisie. Het is heel fijn om te ervaren dat anderen naar jouw mening luisteren en er ook echt iets aan hebben. Tijdens intervisie komt iedereen aan het woord en vinden er geen waardeoordelen plaats. Vertrouwelijkheid en een respectvolle houding zijn afspraken die tijdens de eerste bijeenkomst gemaakt worden.

Resultaat

Intervisie levert veel op. Zoals eerder genoemd: de energie en verbinding. Maar ook dat je door de bril van anderen naar je eigen uitdagingen kijkt en daardoor tot andere inzichten komt. Door te reflecteren ben je beter in staat inzicht te krijgen in jezelf en jouw handelen. Dit zorgt ervoor dat je anders leert handelen en meer grip krijgt op de dagelijkse praktijk en jouw rol daarin, nu en in de toekomst.

Werkwijze

Onder begeleiding van een deskundige op het gebied van intervisie, ga je aan de slag met collega’s of andere vakgenoten. In overeenstemming met de wens van de school of de groep kiezen we de meest passende intervisiemethode. De deskundige bewaakt het proces, zodat de deelnemers elkaar zoveel mogelijk stimuleren tot zelfreflectie en verdieping.

Duur 

Bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur.

Meer informatie over deelname aan deze training?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.