5. SCHEIDING - Themabijeenkomst scheiding voor professionals

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Sta jij als professional aan de zijlijn bij een scheiding? Er is veel wat je kan doen voor de kinderen!   


Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

(Onderwijs)professionals hebben in hun werk met regelmaat te maken met kinderen van gescheiden ouders en hun ouders. Als professional is het van belang om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen ouders en kennis te hebben van de hulpverleningsmogelijkheden.

Deze themabijeenkomst over scheiding geeft u informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en er te zijn voor het kind. Voor sommige kinderen verloopt het verwerken van de scheiding niet vanzelf.

Resultaat

De deelnemers:

  • weten wanneer ouders gezag hebben en wanneer niet
  • hebben kennis van welk informatierecht ouders hebben
  • weten hoe gezinssystemen werken
  • hebben handvatten om neutraal te blijven in een gesprek met gescheiden ouders
  • leren hoe zij een kind het beste kunnen begeleiden/benaderen met 
  • herkennen de signalen die kinderen kunnen laten zien 
  • weten wat risicofactoren zijn
  • hebben kennis van de hulpverleningsmogelijkheden

Werkwijze

Deze themabijeenkomst duurt 2 uur.
De bijeenkomst is vooral informatief, er is veel ruimte voor vragen.

Kenniscentrum Kind en Scheiding organiseert deze training

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.