5. SCHEIDING - Themabijeenkomst scheiding voor ouders

Doelgroep
Ouders
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, VMBO, MBO
Type training
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 15
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Ouders in een scheidingssituatie (in scheiding of gescheiden) hebben naast de eigen emoties die bij een scheiding horen ook de zorg voor hun kind(eren). Hulp bij scheiding voor ouders is het belangrijk om voor hun kinderen de scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen.

Deze themabijeenkomst over scheiding geeft ouders informatie en handvatten hoe dit te doen en waar ze op moeten letten.

Resultaat

De ouders:

  • weten hoe een scheiding zo kindwaardig mogelijk kan verlopen
  • hebben kennis van de risicofactoren voor een kind
  • herkennen de signalen die kinderen per leeftijdsgroep af kunnen geven
  • weten welke informatierechten en -plichten ouders naar elkaar toe hebben
  • weten hoe een gezinssysteem werkt
  • krijgen handvatten voor de omgang met hun kinderen
  • ontvangen tips voor nuttige boeken en/of websites 
  • kennen de hulpverleningsmogelijkheden

Werkwijze

Deze themabijeenkomst duurt 2 uur.
De bijeenkomst is vooral informatief, er is veel ruimte voor vragen.

Kenniscentrum Kind en Scheiding organiseert deze training