5. SCHEIDING - Omgaan met de scheiding

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs
Type training
Scheiding
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Het is niet leuk als je ouders gescheiden zijn… Het zorgt voor minder leuke gevoelens, zoals verdriet, boosheid of angst. Soms kun je deze gevoelens heel goed laten zien, maar het kan ook lastig zijn. Het kan fijn zijn er samen met leeftijdsgenoten over te praten.

In deze training gaan jongeren met elkaar in gesprek en praten zij over de eigen situatie. Wat is jouw verhaal? Wat voel je van binnen en wat laat je aan de buitenkant zien? Hoe kun je gevoelens over de scheiding uiten en verwoorden? Ook leren de deelnemers om te gaan met situaties waarbij loyaliteit, verdriet of schuldgevoelens een rol spelen. Zij leren oplossingen te vinden voor problemen die zij ervaren. Indien er een situatie is waar de jongere geen invloed op heeft, leren zij een helpende gedachte vinden waardoor de situatie draagbaar wordt. De ervaring niet de enige te zijn met hun situatie heeft een positief effect op het verwerkingsproces.

Resultaat

De deelnemers:

  • kunnen hun emoties benoemen en tonen
  • kunnen problemen benoemen en de oplossingen ervoor zoeken
  • weten hoe zij helpende gedachten kunnen creëren voor zichzelf als een situatie niet op te lossen is
  • ervaren dat zij niet de enige zijn in een scheidingssituatie
  • kunnen steun bij elkaar vinden

Werkwijze

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de deelnemers en de ouder(s). Het inzetten van evaluatiegesprekken met ouder(s) en een ouderbijeenkomst behoren tot de mogelijkheden.

Kenniscentrum Kind en Scheiding organiseert deze training