3.3 PROFESSIONALISERING - Training meldcode: omdat je altijd iets kunt doen

Doelgroep
Professionals
Niveau
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 25
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Jaarlijks worden in Nederland ruim 100.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Je wordt als professional vaak als eerste geconfronteerd met deze zeer gevoelige en emotioneel beladen problematiek. Sinds 2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode helpt professionals signalen te bespreken, af te wegen of om te zetten in een melding. 

In de training leer je werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen jouw organisatie. Je krijgt praktische handvatten om de vijf stappen van de Meldcode goed uit te kunnen voeren. Deze training biedt jou niet alleen kennis over de stappen en de verantwoordelijkheid die je als professional hebt. Ook leer je signaleringsvaardigheden en gesprekstechnieken die direct toepasbaar zijn!

Resultaat

Na afloop van de training:

 • ben je in staat om, in samenwerking met anderen, de stappen van de Meldcode te doorlopen 
 • heb je kennis over de verschillende aspecten van kindermishandeling
 • ben je in staat om kindermishandeling te signaleren 
 • kun je de signalen goed bespreken binnen het team, met de ouders en het kind 
 • ben je in staat zorgvuldig de veiligheidsrisico’s in te schatten en te beoordelen
 • ligt er een plan van aanpak voor jouw organisatie

Werkwijze

Deze training start met een kick-off waarbij we de ervaringen uit de dagelijkse praktijk en de persoonlijke leerwensen van de deelnemers in kaart brengen. Op basis hiervan stellen we het programma samen. Het advies is een afname van minimaal twee en maximaal vier dagdelen. Op verzoek kan er worden samengewerkt met een trainersacteur.

De training is opgebouwd uit diverse thema’s. Je kunt kiezen uit één of meerdere trainingsonderdelen:

 • Informatie over kindermishandeling, inzicht in hoe je kunt signaleren en het leren van handelingsvaardigheden om zorgen te bespreken met ouders
 • Signaleringsvaardigheden (passend bij de ontwikkeling van een kind)
 • Het bundelen van informatie 
 • Een zorggesprek voeren
 • Emoties is een gesprek kunnen opvangen
 • Omgaan met eigen emoties tijdens een zorggesprek

Optie: Er is een verkorte versie van de training Meldcode, omdat je altijd iets kunt doen. Dit is een twee uur durende bijeenkomst waarin kennis rondom kindermishandeling en het stappenplan meldcode centraal staan.

Download de folder van de training.

Voor wie

Voor professionals in de kinderopvang, op het primair- en voorgezet onderwijs, MBO en HBO.

Aantal deelnemers

Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers bij deze training.

Meer informatie over deze training?