2. ZELFCONTROLE - Ik kies voor zelfcontrole

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Iedereen is wel eens boos. Iedereen is wel eens opstandig. Sommige kinderen worden echter heel vaak boos en dan heel erg boos. Sommige kinderen gaan ook in verzet. Als boosheid heel vaak voorkomt of als boosheid heel heftig is, dan zit dit kinderen in de weg. Zij hebben last van hun boosheid als ze thuis zijn, als ze op school zijn en als ze buiten spelen. Hierdoor komen ze niet altijd toe aan bijvoorbeeld het maken van vriendjes of rustig spelen met broertjes of zusjes thuis.

Het doel van de training is het kind inzicht laten krijgen hoe hij/zij denkt over sociale situaties. Dit doen we door het trainen van sociaal cognitieve vaardigheden. We richten ons op het verbeteren van de vaardigheid en het verwerken van sociale informatie. Hierdoor neemt het inzicht en probleemoplossend vermogen toe. Het is belangrijk dat de kinderen gemotiveerd zijn iets te doen aan hun gedrag en dat ouders en leerkrachten bereid zijn de kinderen hierbij te helpen.

Resultaat

De deelnemers:

  • leren gevoelens (h)erkennen en hoe daarmee om te gaan
  • leren hun boosheid te hanteren
  • leren sociale vaardigheden
  • verbeteren hun sociale informatieverwerking
  • krijgen inzicht in de gevolgen van gedrag

Werkwijze

In totaal zijn er negen bijeenkomsten, deze duren ongeveer 1,5 uur. Twee trainers begeleiden de bijeenkomsten. Er wordt gewerkt met rollenspelen, korte opdrachten, discussies en videobeelden. Aan het einde van iedere bijeenkomst ontvangen de kinderen een samenvatting en krijgen zij een opdracht mee naar huis. In de training maken kinderen kennis met nieuw gedrag en krijgen zij de gelegenheid om te oefenen.

Om het gedrag echt eigen te kunnen maken is het van groot belang dat zij in hun nieuwe gedrag ondersteund worden in zowel de thuissituatie als de schoolsituatie. Voor ouders is er daarom een ouderbijeenkomst. Tijdens de ouderbijeenkomst krijgen de ouders uitleg zodat zij hun zoon/dochter kunnen ondersteunen en motiveren. Voor leerkrachten is er een informatiebijeenkomst.

Meer informatie over deelname aan deze training?