2. ZELFCONTROLE - Houd je hoofd cool

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Voortgezet onderwijs
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 8
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Boos zijn is een emotie die er net als alle andere emoties mag
zijn. Maar sommige jongeren worden zo boos dat ze er door in
de problemen komen. Deze training geeft een aanzet tot gedragsverandering.

De jongeren krijgen inzicht in en worden zich bewust van hun gedrag. De jongeren leren vaardigheden om hun gedrag te reguleren, te voorkomen of op een andere manier te uiten. Bewustwording, zelfcontrole en positief denken staan centraal.

Resultaat

De jongeren krijgen inzicht in de volgende thema’s:

  • gevolgen van negatief gedrag
  • denkpatronen
  • gevoelens, gedachten & gedrag
  • vooruit denken
  • grenzen & groepsdruk
  • opkomen voor je mening & assertieve technieken
  • omgaan met kritiek & last hebben van een ander

Doelgroep

Jongeren in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met het onder controle houden van hun emoties en gedrag.

Werkwijze

De training bestaat uit tien bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur. Deze kunnen flexibel worden ingevuld met de thema’s die aansluiten op de hulpvraag van de jongeren. Tijdens de bijeenkomsten werken we met theoretische inleidingen en oefenen we vervolgens met creatieve werkvormen. We gebruiken actieve werkvormen waarmee we jongeren prikkelen om situaties uit de praktijk met elkaar te delen, met als doel dat ze naar hun eigen gedrag kijken. De jongeren brengen de vaardigheden en technieken meteen in de praktijk.

Er zijn drie ouderbijeenkomsten en een bijeenkomst voor mentoren. Tijdens de ouderbijeenkomsten informeren we ouders over de inhoud van de training en maken we de koppeling tussen de geleerde vaardigheden en de thuissituatie. Dit zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het oefenen en toepassen van de nieuw geleerde vaardigheden. Tijdens de bijeenkomst voor mentoren informeren we hen over de inhoud van de training en krijgen zij handvatten om de leerlingen in de klas te begeleiden. 

Het is een vereiste dat de jongeren gemotiveerd zijn iets te doen aan hun gedrag en dat ouders en docenten bereid zijn de jongere hierbij te helpen.

Meer informatie over deelname aan deze training?