2. OVERSTAPPEN - De overstap van het VMBO naar MBO

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
VMBO, MBO
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 10
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

De overgang van het VMBO naar het MBO is een grote stap. De jongere heeft niet alleen een andere school ook het onderwijs wordt op een andere manier gegeven. Dit zorgt voor andere verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Veel jongeren blijken niet goed voorbereid te zijn op de verantwoordelijkheden waarmee zij te maken krijgen op het MBO. Hoe zit het met de kosten voor school en de boeken? Wat is een beroepshouding? Hoe kunnen de studenten zelfstandig gemotiveerd blijven voor de keuze die ze voor de opleiding hebben gemaakt? Er zijn genoeg vragen en onderwerpen die, nog vóór de opleiding start, met de jongere besproken kunnen worden.

Om de jongeren te helpen bij dit schakelen, zet deze activerende training de jongeren aan tot het nadenken over hun persoonlijke kwaliteiten die zij in de opleiding nodig hebben. Ook worden de leerlingen gestimuleerd een beeld te vormen over de financiële middelen die nodig zijn voor de gekozen opleiding.

Inhoud

De jongeren krijgen een realistisch beeld over wat financieel van hun verwacht wordt en wat de opleiding van hun
zelfstandigheid en motivatie gaat vragen. De training kenmerkt zich met onderstaande thema’s;

 • Wat zijn je talenten en wat heb je nodig?
  De jongeren krijgen zicht op hun talenten en valkuilen. Zij ontwikkelen een beeld van het verschil tussen een
  VMBO en MBO vanuit organisatorisch en financieel oogpunt.
 • Talenten en verantwoordelijkheden
  Motivatie, verantwoordelijkheden en bewustwording over de eigen ontwikkeltaken worden uitgediept. De jongere
  vormt een beeld over de mate van motivatie en welke invloed deze kan hebben op de opleiding.
 • De toekomst
  Met de theoretische kennis over diverse karakters leren jongeren hun persoonlijkheid nog beter kennen. Die
  kennis kan positief worden ingezet voor een goede beroepshouding, contact met andere jongeren en hun
  toekomst.

Resultaat

De deelnemers:

 • krijgen informatie over het verschil tussen een VMBO en MBO
 • hebben zicht op eigen talenten die nodig zijn voor de opleiding
 • zijn zich bewust van de financiële consequenties en de persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om de opleiding
  succesvol te kunnen volgen
 • hebben zich een beeld over de eigen beroepshouding en de omgang met anderen binnen het MBO gevormd
 • worden geactiveerd in hun verantwoordelijkheden en zelfstandigheid ten aanzien van de gekozen opleiding

Werkwijze

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 1,5 uur. Voorafgaand aan de training vindt met iedere jongere een
intake plaats. Bij dit gesprek wordt alvast kennis gemaakt, wordt de inhoud van de training uitgelegd en wordt de
schoolperiode van de vorige school besproken.

Doelgroep

Voor leerlingen die van het VMBO naar het MBO gaan of studenten die net op het MBO zijn begonnen.

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Meer informatie over deelname aan deze training?