2. GROEPSDYNAMIEK - IK kijk… IK kijk naar JOU!

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Met de hele klas en de leerkracht.
Locatie
Op school
Training op maat
Beschikbaar

In een klas zitten verschillende leerlingen met hun eigen karakter en gedrag. Daarnaast spelen er verschillende krachten in een groep. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van hun eigen gedrag en de invloed die dat heeft op anderen en de groep.

In deze training leren kinderen naar zichzelf te kijken: wie ben ik, hoe reageer ik, wat voel ik en hoe gedraag ik me? Tegelijkertijd is er veel aandacht voor wat het gedrag betekent voor de andere leerlingen en de gehele klas. De leerlingen en de leerkracht krijgen handvatten om de soms negatieve groepscultuur om te zetten in een positieve groepscultuur, met als resultaat dat de deelnemers zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid in de groep.

Thema’s die aanbod (kunnen) komen tijdens de training:

  • contact maken
  • gevoelens, gedachten en gedrag
  • vertrouwen, veiligheid en vriendschap
  • opkomen voor jezelf en de ander
  • plagen en (cyber)pesten
  • complimenten en kritiek
  • samenwerken
  • sfeer en respect

Doelgroep

Voor groep 3 tot en met 8 op het primair onderwijs

Werkwijze

Vooraf aan de training vindt een afstemmingsgesprek plaats met de leerkracht en volgt er een klassenobservatie. Deze training bestaat uit tien klassenbijeenkomsten van één uur en wordt gegeven door twee trainers, waarbij een actieve rol van de leerkracht wordt verwacht. Aansluitend is er consultatie met de leerkracht. Zowel de leerlingen als de leerkracht krijgen een werkboek.

Er worden één of twee ouderbijeenkomsten gepland waarbij de ouders inzicht krijgen over de inhoud van de training. Ook krijgen de ouders tips en handvatten die ze thuis kunnen toepassen. Indien gewenst is coaching van de leerkracht na de training mogelijk om het resultaat nog meer te borgen.

Aantal deelnemers

De gehele klas en de leerkracht.