2. EMOTIONELE ONTWIKKELING - Mindfulness, clowntje Kriebel wil wat anders

Doelgroep
Leerlingen
Niveau
4 – 6 jaar, Primair onderwijs
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Maximaal 6 leerlingen
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Niet beschikbaar

Met deze training stimuleren we het empathisch vermogen van kinderen. We leren ze hun emoties beter te herkennen en uiten, waardoor ze lekkerder in hun vel gaan zitten. 

Samen met clowntje Kriebel leren de kinderen de zes basisemoties herkennen, benoemen en voelen. Zo krijgen ze de kans om meer vertrouwd te raken met hun gevoelens en positief te reageren op emoties van andere kinderen en volwassenen.

Doelen:

  • Herkennen van eigen emoties en hier op een fijne manier mee om leren gaan.
  • Het herkennen van emoties van anderen en hier empathisch op leren  reageren.
  • Leren omgaan met (hoog)gevoeligheid.
  • Bewust worden van eigen kwaliteiten en hierdoor het zelfvertrouwen stimuleren.

Resultaten:

  • De kinderen kunnen hun emoties beter verwoorden.
  • De kinderen gaan makkelijker om met de verschillende emoties en kunnen ze beter toepassen in situaties.
  • Het zelfbeeld van kinderen wordt versterkt. 
  • Het empathisch vermogen van de kinderen is vergroot.

Werkwijze

Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 0,5 uur.

Het verhaal van clowntje Kriebel loopt als een rode draad door de methode heen. Na het behandelen van elke emotie volgt een vragen-pagina waardoor de kinderen interactief bij het verhaal betrokken worden. Ze bekijken hoe ze een emotie herkennen op de illustraties, beelden een emotie uit met hun gezicht en lichaam en vertellen wanneer ze zelf een emotie ervaren, hoe ze daar mee om gaan en waar ze de emotie voelen in hun lijf.

De praatplaten en de emotiepictogrammen ondersteunen het project visueel.

Door het uitvoeren van de activiteiten uit het activiteitenboek en door het emotiespel kunnen kinderen op diverse creatieve en speelse manieren hun emoties leren uiten. Denk hierbij aan tekenen, schilderen en boetseren, spellen en drama-oefeningen.

Meer informatie over deelname aan deze training?