18 jaar en nu

Doelgroep
Voor leerlingen en/of (onderwijs)professionals
Niveau
Voortgezet onderwijs, MBO, HBO
Type training
Training
Soort training
Groep
Aantal deelnemers
Met de gehele klas of voor een groep onderwijsprofessionals
Locatie
Op locatie naar keuze
Training op maat
Beschikbaar

Achttien jaar! Volgens de wet ben je meerderjarig en officieel volwassenen. Voor studenten is de leeftijd van achttien jaar een mijlpaal om trots op te zijn. Wettelijk krijg je nog meer rechten en mag je zelf kiezen wat je doet. Eindelijk volwassen en eigen beslissingen maken, dat is heel leuk maar het kan ook leiden tot onverwachte en onoverzichtelijke financiële problemen.

Financiële problemen ontstaan waar kennisgebrek, het impulsieve handelen en het korte termijn denken bij studenten de overhand hebben. Het aangaan van een zorgverzekering, verantwoordelijkheid nemen voor sparen blijken minder prioriteit, dan het kopen van de nieuwste mobiel. Preventief kennis krijgen is dus van groot belang.

De bijeenkomst is geschikt voor jongeren die achttien jaar worden of net zijn geworden of voor onderwijsprofessionals die kennis willen krijgen over wettelijke en financiële verantwoordelijkheden. Dit om bewuster te worden van het maken van juiste keuzes op het gebied van zelfstandigheid en verantwoord omgaan met geld.

Resultaat

De leerlingen:

  • krijgen informatie over juridische, financiële en wettelijke verplichten als jongvolwassene
  • weten wat nodig is om zelfstandig financieel verantwoord te kunnen leven
  • zijn zich bewust van hun financiële situatie en wat nog gedaan moet worden om financiële zekerheid te krijgen
  • ontvangen bruikbare juridische en financiële tips
  • worden geactiveerd om eigen verantwoordelijkheden vast te houden of aan te gaan.

De onderwijsprofessionals:

  • Hebben kennis over wettelijke en juridische rechten en verplichtingen waaraan studenten/ leerlingen dienen te
    voldoen.
  • Inzicht in signalen over financiële problematiek bij leerlingen
  • Kennis en kunde over het toepassen van didactische onderwijs-leergesprekken

Doelgroep

Voor leerlingen uit klassen op het voortgezet onderwijs en MBO die bijna 18 jaar worden of net zijn geworden en/of
voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs en MBO.

Werkwijze

De bijeenkomst bestaat uit één bijeenkomst van 1,5 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt er een afstemmingsgesprek plaats om te verkennen in welke mate het onderwerp al leeft en welke kennis er al aanwezig is.

Aantal deelnemers

Met de gehele klas of voor een groep onderwijsprofessionals.

Meer informatie over deelname aan deze training?