Trainingenoverzicht

Ontwikkeling door persoonlijke groei

Schoolformaat heeft een groot aanbod trainingen, themabijeenkomsten en workshops op verschillende gebieden, zoals communicatie en zorg, omgaan met geld, pesten en weerbaarheid. Meer hiervoor kunt u lezen in het bovenstaande menu.

Wij richten ons op leerlingen, ouders, (onderwijs)professionals en directie en management. Onze trainingen zijn Cedeo-erkend en worden gegeven door trainers met ervaring op scholen. Het volledige overzicht van onze trainingen treft u in de categorieën hierboven aan.

Leerlingen

 • motivering, hulpverlening, trainingen en ondersteuning
 • snelle signalering problematiek en verwijzing gespecialiseerde hulp
 •  coördinatie van zorg
 • nazorg

Ouders

 • motivering, hulpverlening, trainingen en ondersteuning
 • snelle signalering problematiek en verwijzing gespecialiseerde hulp
 • coördinatie van zorg
 • nazorg

(Onderwijs)professionals

 • consultatie en advies
 • coaching en intervisie
 • deskundigheidsbevordering en trainingen

Directie en management

 • advies over het zorgbeleid en de inrichting van zorgfuncties
 • ontwikkeling van een instrumentarium dat het zorgbeleid ondersteunt
 • regievoering op de leerlingenzorg

Standaardtrainingen en maatwerktrainingen

Elk kind is uniek, elke school is anders en elke leraar heeft een eigen aanpak. Niemand is hetzelfde. Om het talent en de mogelijkheden van elk individu optimaal te benutten, bieden wij ook maatwerktrainingen. Wij passen een bestaande training aan of ontwikkelen een nieuwe training. Wat de vraag ook is, ons aanbod is altijd geschikt voor iedereen.