Over ons

Lees hier alles over onze werkwijze, aanpak en de voordelen van een samenwerking met ons.

Onze werkwijze

Wij werken met een vaste schoolmaatschappelijk werker, die een aantal uren per week op school aanwezig is. Een vertrouwd gezicht. Hij of zij werkt altijd in nauw overleg met de zorgcoördinator of intern begeleider van de school en sluit aan bij de interne zorgstructuur. Twee keer per jaar leggen we schriftelijk verantwoording af en ontvangt de school een evaluatieverslag. Als de schoolmaatschappelijk werker langer dan twee weken ziek is, regelen we volledige vervanging. Onze trainers geven trainingen aan leerlingen, ouders en (onderwijs)professionals. De trainingen worden op maat gemaakt.

Onze aanpak

 • een persoonlijke benaderingactieve samenwerking met de school
 • het leveren van maatwerk afgestemd op de vraag
 • ondersteuning door deskundige medewerkers

Waarom Schoolformaat?

Wij zijn de partner bij het verbeteren en versterken van de zorgstructuur en maken samen met de school het verschil voor de zorgleerling.

Onze voordelen:

 • Schoolformaat is ISO 9001 gecertificeerd.
 • Al onze opleidingen zijn cedeo-erkend. Cedeo is een begrip als het gaat om opleidingen. Cedeo is een onafhankelijke certificerende instantie die opleidingsinstituten onderzoekt op klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. 
 • Wij werken snel en slagvaardig en vraag- en resultaatgericht.
 • De school bepaalt het kader van het schoolmaatschappelijk werk.
 • De vraag van de leerling of de onderwijsprofessional vormt telkens het startpunt.
 • De expertise van de trainers ligt op het terrein van zorgvragen vanuit het onderwijs.
 • Wij hebben een eigen kennisvakgroep, waardoor wij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijszorg.
 • De kwaliteit van onze medewerkers is gewaarborgd. Ze zijn HBO geschoold en lid van de NVMW / Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook krijgen zij regelmatig interne deskundigheidsbevordering.
 • Wij kennen de sociale kaart van de regio Haaglanden en omgeving goed en zorgen voor de verbinding met eerstelijns hulp in het lokale veld, de tweedelijns zorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Wij zorgen voor meldingen in de Verwijsindex.

Jeugdformaat

Schoolformaat is onderdeel van Jeugdformaat. Onze bijna 90 schoolmaatschappelijk werkers en trainers werken net als hun meer dan 700 collega’s van Jeugdformaat, dagelijks aan vraagstukken om het toekomstperspectief van kinderen beter te maken. Dat doen zij onvoorwaardelijk, met passie en energie. Zijn er vraagstukken waar onze schoolmaatschappelijk werkers niet uitkomen? Dan maken zij gebruik van psychosociale kennis van meer dan 35 gedragswetenschappers. Samen doen wij er alles aan om te voorkomen dat leerlingen vastlopen of uitvallen.

Meer weten over Jeugdformaat?