Onze accountmanagers

Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, werken wij met accountmanagers. Elke accountmanagers heeft zijn eigen taken en werkgebied. Hieronder stellen zij zich voor. 

Vragen? Neem gerust contact met ze op. 

Stefan Bakker –

Accountmanager MBO scholen

Vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 ben ik gestart als accountmanager van Schoolformaat. Ik heb het account MBO scholen onder mijn hoede en zal in de toekomst ook het account voortgezet onderwijs binnen Leidschendam/Voorburg overnemen.

Ik heb in mijn loopbaan verschillende functies en takken van de zorg uitgevoerd. Sinds 2018 ben ik werkzaam binnen Jeugdformaat, waarvan de laatste functie als Teamcoach van de ambulante hulpverleners uit Den Haag.

De eerste weken dat ik gestart ben, ervaar ik als een warm welkom van alle collega’s binnen Schoolformaat. Iedereen staat klaar om elkaar te ondersteunen en om met de kinderen/jeugdigen op de scholen aan de slag te gaan.

Ik heb zin in de samenwerking!

Stefan Bakker
Accountmanager Schoolformaat
t: 06 – 113 309 49
e:  s.bakker[at]schoolformaat.nl
werkdagen: ma/di/do/ vr (m.u.v. schoolvakanties)

Ellen Broer -
Accountmanager trainingen 

Als accountmanager ben ik aanspreekpunt voor vragen van scholen, gemeenten, jeugdzorgaanbieders e.d. Als er vragen zijn rondom trainingen denk ik mee welke workshop en/of training passend is. Ook sluit ik graag aan bij evaluaties van trainingen om van de ervaringen te leren en deze mee te nemen naar andere opdrachtgevers. Dus eigenlijk werk ik veel achter de schermen en zijn de trainers ons visitekaartje. Het voelt als een luxe dat we zo’n divers team van trainers hebben, elk met hun eigen specialisme en deskundigheid. Trainers worden met regelmaat teruggevraagd bij dezelfde opdrachtgever. Een beter compliment kun je niet krijgen zeg ik altijd.

Verder ben ik ook altijd op zoek naar mogelijkheden voor het inzetten van subsidies, probeer ik vragen rondom dezelfde thema’s bij elkaar te brengen en aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen. Zo zijn er op dit moment veel vragen van scholen rondom de inzet van het Nationaal Programma Onderwijs. Hierin denk ik graag mee aan een passend aanbod.

Natuurlijk heb ik te maken met veel verschillende soorten trainingen voor diverse doelgroepen. Maar toch wil ik er één uitlichten die ik persoonlijk heel bijzonder vind. Als ik de trainers of deelnemers over deze training hoor praten gebeurt er wat extra’s. Ik heb het over het thema trauma. Deze training is echt een eyeopener. We bieden voor jeugdprofessionals de training werken met getraumatiseerde kinderen en voor onderwijsprofessionals de training lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Je kunt deze training voor je team inkopen maar ook individueel volgen via de jeugdformaatacademie. 

Ellen Broer
Accountmanager trainingen
t: 06 2575 1601
e: e.broer[at]schoolformaat.nl
Werkdagen: ma, di en do m.u.v schoolvakanties

Bert Oostendorp -Accountmanager primair onderwijs Zoetermeer & Rijswijk


Sinds begin 2019 werk ik als accountmanager van Schoolformaat voor het primair onderwijs in Zoetermeer.

Het is een eer om het enthousiaste en deskundige team "schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs Zoetermeer" (SMW PO Zoetermeer) te begeleiden en ondersteunen bij het uitoefenen van hun taak en het schoolmaatschappelijk werk in Zoetermeer te vertegenwoordigen.

Een uitdaging die nooit af is
Met ons team zijn we sterk in preventieve hulp en vroegsignalering. Maar ook normalisering van een situatie is een van onze aandachtspunten: we willen ieder kind een kansrijke toekomst bieden.

Dit is een gezamenlijke uitdaging die nooit af is en voortdurend in ontwikkeling, vandaar dat ik mijzelf zie als partner van de gemeente, het onderwijs en alle netwerkpartners. We zijn goed op weg om hier een bijdrage aan te leveren, maar het kan natuurlijk altijd beter!

Blijven ontwikkelen
Ik hou mij graag bezig met het vraagstuk op welke manier we schoolmaatschappelijk werk zo effectief mogelijk kunnen inzetten binnen het Passend Onderwijs. Dat is echt een uitdaging die mij op het lijf is geschreven omdat een het van mijn persoonlijke drijfveren is om (mijzelf) steeds te blijven ontwikkelen. Daarom zet ik mij ook in voor de deskundigheidsbevordering van onze medewerkers. Zonder deskundig personeel kom je er niet.

Unieke functie schoolmaatschappelijk werk in Zoetermeer
Binnen Zoetermeer vervullen wij meerdere rollen. Een daarvan is dat wij onderdeel zijn van ‘de toegang’. Als onze kortdurende ondersteuning niet voldoende is, kunnen wij vanuit het schoolmaatschappelijk werk doorverwijzen naar specialistisch (jeugd)hulp. Daarnaast zijn er verschillende vormen van groepsmaatschappelijk werk (GMW) ontwikkeld, waardoor het ons lukt om kinderen (en ouders) nog preventiever te ondersteunen. Dit alles in nauwe samenwerking met gemeente en onderwijs.

Ik ben er trots op dat ik hiervan onderdeel kan en mag zijn!

- Bert - 

Bert Oostendorp
b.oostendorp@schoolformaat.nl
06 - 294 890 80
werkdagen: ma/di/do/ vr (tot 15.00u)
m.u.v. schoolvakanties

Karin de Vreede –
Accountmanager voortgezet onderwijs

e: k.devreede@schoolformaat.nl
t: 06 - 154 461 34
werkdagen: ma t/m do
m.u.v. schoolvakanties

Rachida Tarrahi -
Accountmanager

e: r.tarrahi@schoolformaat.nl
t: 06 461 791 73

Ingeborg Middleton -Manager preventie
Schoolformaat.nl - Kenniscentrum Kind en Scheiding.nl

e: i.middleton@schoolformaat.nl
t: 06 520 773 59

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.