Coronavirus voortgezet onderwijs

Beste ouders van leerlingen op het voortgezet onderwijs, beste leerlingen, 

Vanuit Schoolformaat zijn we als medewerkers nauw betrokken bij de leerlingen op alle middelbare scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en in het Westland.

We realiseren ons goed dat u momenteel voor een uitdaging staat om een balans te vinden / houden tussen de verzorging en begeleiding aan uw kinderen in combinatie met eventueel thuiswerken, onderwijs-taken, de mogelijke zorgen rondom het corona-virus. 

Hieronder vindt u een aantal tips.

Uit alle informatie die te vinden is op alle kanalen, hebben wij een aantal tips gehaald die we met jullie willen delen. Naast deze tips wijzen we u erop dat op de site van het Nederlands Jeugdinstituut ook veel nuttige informatie te vinden is die regelmatig geüpdatet wordt.

Probeer uit te leggen wat er speelt en waarom de maatregelen omtrent de voorkoming van het verspreiden van het Coronavirus genomen worden. Check of je kind begrijpt wat de ernst van de situatie is en wat er gebeurt als ze naar buiten gaan en met vrienden afspreken.

Tijdens een uitzending van het jeugdjournaal hebben kinderen en jongeren vragen gesteld aan premier Rutte. Hier in zijn veel onduidelijkheden besproken.

Frisse lucht, even naar buiten gaan, goed idee! Het is een manier om energie kwijt te raken en nieuwe energie op te doen. Wat hierbij belangrijk is voor ouders, is om te checken wat je kind buiten doet. Welke contacten heeft je kind? Het advies is om groepen (meer dan 5 personen) te vermijden, maar ook om sociale contacten voor zoveel als mogelijk te beperken en de richtlijnen van het RIVM in acht nemen.

Wel vrij zijn van school, maar toch geen vakantie. Het is voor sommige jongeren lastig om daar mee om te gaan. Iedere jongere heeft, als het goed is, huiswerk en/ of opdrachten vanuit school gekregen. Daarnaast is het goed om de dagstructuur zoveel als mogelijk te houden zoals deze op een normale schooldag. We hebben een aantal dagschema voorbeelden gevonden die iedereen kan gebruiken.

Ons advies is om als ouder en/of jongere goed contact met school te houden. De scholen hebben afspraken aan ouders/jongeren gestuurd over hoe en wanneer er contact is en welke opdrachten de jongeren kunnen en moeten doen. Hier wordt bijvoorbeeld Magister voor gebruikt. Ook kunnen jongeren sommige lessen online volgen. 

In ieder huishouden zijn regels en grenzen voor doordeweekse dagen en weekend/ vakantiedagen. Het advies is om zoveel als mogelijk de doordeweekse regels en grenzen aan te houden. Dit houdt de jongeren actief, waardoor ze minder de neiging krijgen om hun dag- en nachtritme te gaan veranderen. Op deze site kun je hier meer informatie over lezen. 

De situatie waar we in Nederland (en de rest van de wereld zitten) inzitten, is een zeer bijzondere en onzekere situatie. Iedereen heeft vragen en helaas zijn er weinig antwoorden. Ook thuis kan dit voor spanningen zorgen.

Als het bij jullie thuis niet goed gaat, dan kunnen de komende weken extra uitdagend zijn. De kans bestaat dat de spanningen nog meer oplopen door de onzekerheid over de toekomst, en doordat je veel meer bij elkaar in een kleine ruimte bent waardoor je sneller geïrriteerd bent. Als dat het geval is bij jullie thuis: maak afspraken met elkaar om te voorkomen dat spanningen te hoog oplopen.

Merk je als ouder dat je een lijn dreigt over te gaan stap onmiddellijk ‘uit de situatie’. En voorzie je al dat je deze periode niet gaat trekken, roep dan nu al hulp in van mensen uit je netwerk / familie / vrienden. Als je je zorgen uitspreekt, zal er vast meegedacht worden.

Wil je met iemand anders praten dan uit je netwerk, kun je contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werkers via de Bureaudienst op nr 06 257 515 81, ook via whatsapp.

Deze periode geeft de mogelijkheid om als gezin samen activiteiten te doen die je anders nooit doet. Het is een tijd waarin je als gezin ineens ongewoon veel tijd samen doorbrengt en dat kan juist heel mooi uitpakken. Zodat je kinderen later aan deze periode zullen terugdenken als een weliswaar rare en spannende tijd, maar ook een van bijzondere herinneringen.

Op de website van Villa Pinedo vindt u meer informatie hoe u gezamenlijk ouderschap kunt invullen. 

Villa Pinedo biedt momenteel een gratis online training aan voor ouders (aanbod tot 6 april aanstaande) en er zijn online-buddy’s waar kinderen vanaf 10 jaar voor kunnen worden aangemeld. De online training voor ouders bestaat uit verschillende modules: o.a Communicatie met je ex-partner, Veranderingen voor je kind en Loyaliteitsconflicten.

Op de site van het Kenniscentrum Kind en Scheiding kunt u meer informatie vinden.

Ten slotte is ons advies: blijft in beweging! Nu jongeren niet meer naar hun sportclub gaan, niet meer naar school fietsen etc., is het belangrijk om wel in beweging te blijven. Het is goed voor je lijf en voor je hoofd!

Het advies is om voor zoveel als mogelijk binnen te blijven, maar ook dan kun je nog allerlei sportieve activiteiten blijven doen.

Bijvoorbeeld, via dit youtube kanaal worden dagelijks nieuwe video’s gedeeld voor beweegmomenten; leuk voor een puber om aan mee te doen!

Veel sportscholen bieden nu ook online lessen aan, vaak gratis. Vaak zijn het korte oefeningen die je tussendoor kunt doen. Via Instagram, Facebook en Youtube zijn er veel filmpjes te vinden. Kijk maar eens op de pagina van Basic Fit, van Sportstudio Sansi, Fit for Free via Instagram. 

Afbeeldingen mede mogelijk gemaakt door www.flaticon.com

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.