Contact

Heeft u een vraag? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe we een training voor uw school tot maatwerk kunnen maken? Of heeft u liever een vrijblijvend adviesgesprek met een van de trainers of adviseurs van Schoolformaat? 


Neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Adresgegevens en route

Schoolformaat
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg

Klik hier voor de route naar Albertus de Oudelaan 1 in Voorburg

Algemene vragen?

Telefoon: 070 - 308 02 17
E-mail: info@schoolformaat.nl

Vragen over onze trainingen?

  • Ellen Broer (trainingen algemeen) | 06 - 257 516 01  
  • Wendy van Vliet (specifiek thema scheidingen) | 06 - 124 606 39

Bureaudienst

Speciaal voor scholen hebben wij een bureaudienst. Deze wordt elke werkdag bemand door een vast team van schoolmaatschappelijk werkers. Bij afwezigheid van de vaste schoolmaatschappelijk werker, kunnen scholen terecht bij de bureaudienst voor algemene vragen en/of advies over een specifieke casus. 

Ga naar de pagina over de bureaudienst.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.