Workshop KinderrechtenNu in de klas

Wij geven deze workshop van KinderrechtenNU in samenwerking met het primair onderwijs. We laten bovenbouwkinderen alle domeinen van hun leven verkennen. Dit doen we op een speelse wijze waardoor ze (leren) nadenken over items die er toedoen in het leven, die hen bezighouden of onderwerpen die gewoonlijk niet aan bod komen om te bespreken.

Spelenderwijs leren je leven in kaart te brengen

In een kringgesprek vragen we de leerlingen: “Wat heb je nodig om op te groeien” en “Wat heb je niet nodig om op te groeien”? Elke leerling krijgt de beurt en elk antwoord wordt herhaald.

Daarna wordt in kleine groepjes het kinderrechtenspel gespeeld. In een uur tijd, onder begeleiding van een professional, leren de kinderen spelenderwijs zelf hun leven en leefomgeving in kaart te brengen. Om de beurt neemt iedereen een kaart van het spel, leest de vraag hardop voor en geeft antwoord. Ze leren te praten over allerlei onderwerpen en aan de bel te trekken als er een hulpbehoefte is (voor zichzelf óf een ander). Maar ze leren ook hun eigen en elkaars grenzen te respecteren en beschermen. 

Van binnenuit sterker worden

Het helpt de kinderen het leven meer te gaan snappen. Het KinderrechtenNU-concept opent het gesprek met kinderen vanuit hun eigen kijk op zichzelf, hun mening en wat zij ervaren. Ze leren met behulp van de ervaringen vanuit het spel en eigen persoonlijke overwegingen een referentiekader te ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij inzicht in het eigen aandeel & hun verantwoordelijkheid in de samenleving. Het maakt ze van binnenuit sterker, laat hen zelfbewuster en krachtiger het leven in te stappen en ontwikkelen.

Kennismaken met zorg om je heen

Met de KinderrechtenNU-toolkit als workshop in de klas doorleven de kinderen de geformuleerde kinderrechten. Ze maken op een logische en betekenisvolle manier kennis met alle zorg in en rond hun leven op school en daarbuiten. Tijdens de workshop leren zij de -aan school verbonden- zorgprofessionals kennen. En andersom, leren de zorgprofessionals de kinderen beter kennen. 

Ervaringen zijn zeer positief

De reacties over het Kinderrechtenspel van zowel de scholen als van de leerlingen zijn echt heel erg positief. 

  • Scholen geven aan dat de gesprekken erg waardevol zijn en dat het goed is om zaken over opgroeien en opvoeden bespreekbaar te maken. 
  • Leerlingen komen dingen van elkaar te weten die ze nog niet eerder wisten en het roept zichtbaar emoties op. Hier kan het zorgteam van de school op inspelen.


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.