Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden. Nederland doet het wat dat betreft beter dan de landen om ons heen. Maar hoe voelen jongeren zich?

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden. Nederland doet het wat dat betreft beter dan de landen om ons heen. Maar hoe voelen jongeren zich?

Jongeren zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Van de 12- tot 25-jarigen geeft 90 procent aan gelukkig te zijn, 89 procent zegt tevreden te zijn met het leven dat men leidt. Slechts 2 procent is ongelukkig of ontevreden. In Belevingen 2015 heeft CBS voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van welzijn onder jongeren van 12 tot 25 jaar.

Mate van geluk

Het welzijn hangt ook samen met het soort onderwijs dat jongeren volgen. Bijna 90 procent van de schoolgaande jongeren van 12 tot 18 jaar geeft aan gelukkig te zijn, iets wat ook gereflecteerd wordt door de mate van tevredenheid met het leven. Van de jongeren in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar die hun opleiding hebben afgerond, zijn de hoger opgeleiden vaker gelukkig en tevreden dan de lager opgeleiden. Dat geldt eveneens voor jongeren die nog onderwijs volgen.

Tevredenheid met opleiding of werk

Jongeren die nog onderwijs volgen, zijn gevraagd naar de tevredenheid met het onderwijs op school of de opleiding die ze volgen. Bij jongeren die geen onderwijs volgen en betaald werk hebben, is geïnformeerd naar de mate waarin zij tevreden zijn met hun werk. Dit wordt alleen gerapporteerd voor jongeren van 18 tot 25 jaar. In totaal is 82 procent van de onderwijsvolgende jongeren tevreden met hun onderwijs. Van de 12- tot 18-jarigen is 86 procent tevreden en van 18- tot 25-jarigen 76 procent.

Jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar zijn gemiddeld even tevreden met hun onderwijs. In de leeftijd van 18 tot 25 jaar is er wel verschil: studerende meisjes zijn met 79 procent vaker tevreden met hun opleiding dan de jongens (74 procent). Dit komt doordat in het hoger
onderwijs de tevredenheid hoger is dan in het lager onderwijs en onder meisjes het aandeel in het hoger onderwijs hoger is dan onder jongens.

Jongeren op de basisschool en in de vwo-onderbouw zijn vrijwel altijd tevreden over het onderwijs dat ze volgen: 94 en 95 procent geeft dit aan. Onder de 12- tot 18-jarigen zijn mbo’ers het minst tevreden met hun opleiding: 78 procent is tevreden. Deze verschillen worden verklaard door leeftijd: de jongere kinderen zijn tevredener dan de oudere.

Voor 18- tot 25-jarige onderwijsvolgende jongeren geldt dat hoe hoger het onderwijsniveau is, hoe groter de tevredenheid. Van de mbo’ers is 70 procent tevreden, van de universitaire studenten 86 procent. Schoolgaande autochtonen en allochtonen zijn even tevreden met hun
school of opleiding.

Bron: CBS.nl

Lees het gehele rapport van het CBS.