Week van de Mediawijsheid - gratis activiteiten

Van 5-12 november 2021 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats.
Dit jaar is het thema ‘Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.

Online media bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook veel van je vragen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunnen leerlingen (en docenten) zelf uitvinden hoe zij media kunnen gebruiken om gezond te blijven en het beste uit zichzelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jij je goed bij? Je hebt het zelf in de hand. 

GGD Haaglanden biedt lessen en bijeenkomsten aan ter ondersteuning. De activiteiten zijn voor zowel leerlingen, ouders en ook schoolteams. De lessen kunnen t/m december 2021 worden uitgevoerd. De aangeboden activiteiten zijn gratis. 

Media wijsheid 

De gastles is interactief van aard. Tijdens deze gastles worden leerlingen bewust gemaakt van wat de gevolgen kunnen zijn van berichten op social media. Wat is jouw verantwoordelijkheid hierin wanneer leerlingen zelf actief zijn op social media.

In dit onderdeel zullen de leerlingen zelf aan de slag gaan door na te denken hoe zij zouden handelen in een situatie waarbij er wordt gepest in de klas.
• Voor leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
Aanmelden en meer info: e.broer@schoolformaat.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

@Internet

Een mobiele telefoon is niet meer weg te denken bij huidige pubers. Huiswerk komt er op binnen, ze gebruiken het als entertainment en online activiteiten spelen een grote factor in hun sociale leven.
Maar helaas zijn de vele valkuilen niet altijd inzichtelijk. Een vervelende ervaring op internet kan grote invloed hebben op de klas.
We bieden een proefles van ons project @internet aan. In dit project behandelen we thema’s als weerbaarheid online, het herkennen en aangeven van grenzen en bewustwording van risico’s.
• Voor leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
Kijk eens naar onze lesbrief over nep nieuws. Deze hoort ook bij ons project @internet en is geschikt voor leerlingen van groep 2-3-4 van het voortgezet onderwijs. Deze stellen we gratis beschikbaar op onze website. Klik hier voor de link.
Aanmelden en meer info: amermohabir@centrum1622.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

Gamen

is een groot cultureel fenomeen geworden dat niet meer is weg te slaan uit de levens van veel jongeren. Het accepteert diverse mensen en geeft een platform voor mensen met verschillende interesses.
Gamen is niet meer puur tijdverdrijf; het is op verschillende manieren een vorm van inkomsten genereren, mensen verbinden óf ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Gamen draait in feite niet meer om slechts een spel spelen.

In deze gastles gaan wij open en luchtig met elkaar in gesprek over de dingen die wij in games en in de subcultuur van gamers tegenkomen. Kunnen gamers zich nog wel richten op het spel, of gaat het meer om de dingen die in de subcultuur gebeuren? Hoe worden zij getriggerd door lootboxes, skins en andere in-game aankopen? Hoe besteden zij hun tijd en geld aan games? Met welke ideeën komen zij in contact online?
• Voor de klassen VMBO-TL 3 tot VWO 6
Aanmelden en meer info:r.sabajo@jiphaaglanden.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

Gamen 

is in veel gevallen gezond, maar kan ook problematisch worden. Ouders constateren dat prestaties er onder gaan leiden en dat gamen instrumenteel kan worden in het ontsnappen aan de realiteit en het niet hoeven praten over dingen die er spelen.

In deze voorlichting wordt het ouders duidelijk welke verschillende redenen er zijn, waardoor hun kinderen zo enthousiast zijn over het gamen. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteedt aan het meegeven van tools, om grenzen te kunnen stellen en het gamen voor hun kinderen gezond kunnen houden.
De focus ligt onder andere op het thema online aankopen/gokken, gaming als subcultuur, problematisch gamegedrag en game-cultuur als platform voor radicalisering.
Aanmelden en meer info: r.sabajo@jiphaaglanden.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

Mediawijsheid

Ouders hebben op het voortgezet onderwijs minder zicht wat er zich online afspeelt in het leven van hun puberkind. Tijdens deze ouderavond staat elkaar ontmoeten centraal. Ouders worden tijdens deze ouderavond meegenomen in een informatief deel waarin antwoord wordt gegeven op onderstaande vragen:
• Hoe kan ik mijn kind begeleiden in de online wereld?
• Waar moet ik dan precies op letten?
• Welke afspraken moet ik maken?
• In hoeverre zijn deze afspraken realistisch of redelijk?
• Bij welke instanties kan ik terecht om informatie in te winnen?
Aanmelden en meer info: e.broer@schoolformaat.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

@Internet

Voor ouders geven we een korte introductie over welke activiteiten hun kinderen ondernemen op het web. Daarnaast bespreken we de invloed die ouders hebben op het surf gedrag van hun kinderen. Ouders kunnen meer invloed uit oefenen dan vaak gedacht wordt. Tenslotte laten we ouders nadenken over het bespreekbaar maken van social media in het gezin en hoe ze hun kind kunnen helpen weerbaar te worden online.
Aanmelden en meer info: amermohabir@centrum1622.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

Mediawijsheid voor docenten

Er wordt tijdens deze bijeenkomst aangegeven waar het pestprotocol opgesteld kan worden.
(good practice)
Uiteraard is het belangrijk om binnen school duidelijk te hebben wie welke rol op zich neemt om ruis te voorkomen. Er zal daarnaast aangegeven worden welke externe partijen hier ook een rol bij kunnen spelen.
Aanmelden en meer info bij: e.broer@schoolformaat.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

@Internet

Met docenten gaan we aan de slag om een gepast internetprotocol voor de klas te maken. We geven tips hoe docenten samen met leerlingen regels kunnen bepalen en hoe deze toe te passen in de praktijk.
Aanmelden en meer info: amermohabir@centrum1622.nl o.v.v. dag, tijdstip, contactpersoon

De uitvoering van de activiteiten wordt gedaan door:


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.