Volg begin 2020 bij ons een traumatraining

Een auto-ongeluk, gescheiden ouders of een ernstig ziek persoon in de familie ... Het zijn gebeurtenissen die oorzaken kunnen zijn waardoor een kind getraumatiseerd raakt. Soms merk je niks aan een kind, maar het kan ook dat er wel signalen zijn.

Enkele voorbeelden van de signalen kunnen zijn dat

  • ze problemen hebben met leren,
  • de ontwikkeling sociaal-emotioneel achterblijft,
  • ze soms moeilijker relaties aan gaan of
  • ze concentratieproblemen hebben.

Het herstel van trauma vindt voornamelijk plaats in het dagelijks leven: op de groep van het kinderdagverblijf, in de klas, op de naschoolse opvang of op de sportschool. Het meer mensen kennis hebben over trauma’s en weten hoe te handelen, hoe beter. Werk jij met kinderen? Zorg dat jij en je collega’s traumasensitief zijn door het volgen van de juiste opleiding. Begin 2020 starten wij weer met 2 traumatrainingen. 

  • De training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen is specifiek ontwikkeld voor professionals in het onderwijs die te maken hebben met de individuele begeleiding van (getraumatiseerde) kinderen en/of ouders.
  • De training Traumasensitief werken is voor alle professionals die te maken hebben met de individuele begeleiding van (getraumatiseerde) kinderen en/of ouders.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.