Villa Pinedo start buddyproject in samenwerking met Schoolformaat

In de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam loopt met succes een buddyproject. Vanaf januari 2017 gaat het project ook in de regio Haaglanden van start.

Vanuit fonds 1818 zijn er 16 buddy’s beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen 32 bobby’s (jongeren met gescheiden ouders) een buddy krijgen. Een traject duurt maximaal een half jaar. De buddy's worden over de gehele regio Haaglanden verspreid.

Coördinerende rol Schoolformaat

Schoolformaat is contactpersoon voor de verschillende gemeenten bij vragen over het project. Ook helpen wij bij het bekendmaken van het project en geven we informatie over het project aan ons netwerk van zorgverleners en andere belanghebbenden.

Via de schoolmaatschappelijk werkers informeren we ook de scholen in de regio.

Over Villa Pinedo

Villa Pinedo is de plek voor kinderen van gescheiden ouders. Bij Villa Pinedo zijn jongeren van gescheiden ouders aan de slag om via het forum advies aan kinderen te geven. Ook schrijven zij blogs om hun ervaring met andere lotgenoten te delen.

Wilt u meer informatie over buddyproject?