Veel jongeren online uit de kleren

Maar liefst 1 op de 15 jongeren tussen 12 en 17 jaar gaat online uit kleren. Dat lezen we op NOS.nl. Hiervan delen meisjes vaker dan jongens een pikante foto van zichzelf. Het risico van het zomaar delen van deze foto's is dat ze snel en makkelijk doorgestuurd kunnen worden.

Jongeren zijn zich minder goed bewust van de gevolgen van het delen allerlei foto's van zichzelf. Want tegelijkertijd hoort het volgens Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media "Ook bij de de seksuele ontwikkelingen van jongeren". 

Feit is dat jongeren vierentwintig uur online zijn. Overdag, in de pauze, tussen de lessen door, na schooltijd en in de avond. Zelfs in de nacht laten veel jongeren hun mobiel aan staan, waardoor ze de berichtenstroom kunnen volgen. Jongeren ontlenen hun identiteit aan social media. Maar veel scholen worden ook op een negatieve wijze geconfronteerd met het social mediagebruik onder jongeren.

Kinderen zie je bijna niet meer zonder dat ze allerlei media gebruiken. Een tweejarig kind bedient de iPad alsof het niets is. In groep 6 nemen kinderen al deel aan meerdere WhatsApp groepjes. In de brugklas is een eigen mobiel bijna niet meer weg te denken.  Eén van de manieren van communiceren is via de digitale wereld. Daarom hoort dit net zoals seksualiteit of hygiëne een onderdeel te zijn van de opvoeding. Maar, hoe ga je daar als ouder of onderwijsprofessional mee om? Hiervoor bieden we via Schoolformaat verschillende trainingen gericht op ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals. 

Op zoek naar trainingen social media?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.